Kategorier inden for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Der findes forskellige kategorier af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Du kan se en oversigt over de forskellige typer her.

Mærkning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Alle fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler skal være CE-mærkede for at være lovlige. Af CE-mærkningen vil det fremgå, hvilken kategori artiklen tilhører.

CE-mærkningen vil altid have følgende format:

XXXX-YY-ZZZZ…

XXXX er et nummer på det bemyndigede organ, der har godkendt artiklen. YY er kategorien af artiklen, for eksempel F1 eller P2. ZZZZ… er et løbenummer på artiklen.

Konsumfyrværkeri

Konsumfyrværkeri er beregnet til, at almindelige forbrugere anvender det.

Det er fyrværkeri i kategori F1 og F2.

Desuden må fontæner i kategori F3 op til 750 g NEM (Nettoeksplosivmasse) og batterier i kategori F3 op til 1000 g NEM sælges som konsumfyrværkeri indtil 1. oktober 2025.

  • Kategori F1: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og minimalt støjniveau, som er beregnet til brug i fysisk afgrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger.
  • Kategori F2: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Fyrværkeri til brug hele året

Konsumfyrværkeri i kategori F1 må bruges hele året.

Det er for eksempel bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, ikke håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, hundepropper, knaldbånd og knaldhætter, mindre fontæner, jordsole og knitrende granulat.

 

Scenefyrværkeri

Pyrotekniske artikler beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug, herunder i forbindelse med film- og tv-produktioner og lignende.

Det er kun uddannede scene- og festfyrværkere, som må bruge scenefyrværkeri.

  • Kategori T1: Scenefyrværkeri forbundet med lav risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer, der er godkendt som scene- eller festfyrværkere.
  • Kategori T2: Scenefyrværkeri, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer, der er godkendt som scene- eller festfyrværkere.

Professionelt fyrværkeri

Professionelt fyrværkeri er udelukkende beregnet til at blive anvendt af personer, der har godkendelse som festfyrværkere eller scenefyrværkere. Det er fyrværkeriartikler, som ikke er omfattet af begrebet konsumfyrværkeri.

Scene- eller festfyrværkeren skal have tilladelse fra kommunen til at anvende professionelt fyrværkeri.

Professionelt fyrværkeri er inddelt i to kategorier:

  • Kategori F3: Fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder, og som er beregnet til kun at blive anvendt af festfyrværkere. Fyrværkeriets støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.
  • Kategori F4: Fyrværkeri, der er forbundet med høj risiko, og som er beregnet til kun at blive brugt af festfyrværkere. Artiklernes støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

Andre pyrotekniske artikler

Andre pyrotekniske artikler indeholder eksplosivstoffer eller en eksplosiv blanding af stoffer, der er beregnet til at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner.

  • Kategori P1: Andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri, som er forbundet med lav risiko 
  • Kategori P2: Andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri, som er beregnet til kun at blive anvendt eller håndteret af personer med særlig viden om de pågældende artikler