Anmeldelser og tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri

Hvis du skal sælge og opbevare fyrværkeri i detailleddet, kræver det en tilladelse eller en anmeldelse.

Anmeldelser og tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri

Du kan ansøge om at sælge og opbevare fyrværkeri via virk.dk. Her finder du en digital ansøgningsblanket. Ansøgningsblanketten sendes direkte til den kommune, hvor du har ansøgt om tilladelsen, eller til Sikkerhedsstyrelsen.

Du kan vælge mellem følgende anmeldelsestyper/ansøgningstyper på virk.dk, når du skal sælge og opbevare fyrværkeri i detailleddet.

Anmeldelse af opbevaring/salg af konsumfyrværkeri i detailleddet

Denne blanket skal du vælge, hvis du ønsker at sælge fyrværkeri fra en butik eller et salgssted i det fri. Blanketten skal også bruges, hvis du ønsker at opbevare fyrværkeri i butik eller containere.

Blanketten behandles af det kommunale beredskab.

Kommunerne

  • Anmeldelse af salgssted
  • Tilladelse til salgssted i det fri
  • Tilladelse til opbevaring af fyrværkeri

Sikkerhedsstyrelsen

  • Dispensationer fra de tekniske forskrifter
  • Anmeldelse af fjernsalg

Anmeldelse af fjernsalg (formidling af salg via internettet)

Hvis du skal sælge fyrværkeri via internettet, skal du anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at sende fyrværkeri med almindelig post. Det er farligt gods og derfor skal fyrværkeri transporteres efter ADR-reglerne for farligt gods.

Du skal have tilladelse til at opbevare/sælge fyrværkeri for at kunne anmelde fjernsalg. Fjernsalget skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen senest 14 dage før salget begynder.

Anmeldelsen skal indeholde disse oplysninger:

1) Beskrivelse af og oplysninger om, hvordan fjernsalget foregår.

2) Oplysninger om, hvor bestillingerne pakkes og udleveres.

3) Oplysninger om, hvordan det sikres, at forbuddet mod salg til personer under henholdsvis 15 og 18 år overholdes.

Du kan anmelde fjernsalg af fyrværkeri via www.virk.dk. Anmeldelsen sendes direkte til Sikkerhedsstyrelsen, der registrerer anmeldelsen.

Krav til indretning af salgssteder til fyrværkeri

Kommunen eller det kommunale beredskab giver tilladelsen på baggrund af de tekniske forskrifter. I de tekniske forskrifter er kravene til opbevaring og indretning af salgssteder nærmere beskrevet.

Vejledningen til de tekniske forskrifter er opdateret 31. oktober 2022.

Dispensation fra de tekniske forskrifter

Hvis salgsstedet eller opbevaringsstedet ikke kan overholde kravene i de tekniske forskrifter, er der mulighed for at søge dispensation.

Dispensationen skal indsendes af kommunen til Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk.

Salg af nytårsvarer sammen med fyrværkeri

Fra 1. oktober 2021 kræver det ikke længere dispensation at sælge nytårsvarer til forbrugere sammen med fyrværkeri fra et salgssted i det fri. 

Det er tilladt at sælge nytårsrelaterede varer, fx hatte, masker, bordpynt, LED-lyskæder og førstehjælpsudstyr, hvis der placeres en ekstra vandslukker ved udgangen fra salgsteltet.

Folder til fyrværkeriforhandlere

Opbevaring af fyrværkeri uden for detailleddet

Hvis du skal opbevare fyrværkeri uden for detailleddet, skal du også søge om tilladelse ved kommunen.