Anmeldelser og tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri

Hvis du skal sælge og opbevare fyrværkeri i detailleddet, kræver det en tilladelse eller en anmeldelse.

Værd at vide ved salg af fyrværkeri 2020

Anmeldelser og tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri

Du kan ansøge om at sælge og opbevare fyrværkeri via virk.dk. Her finder du en digital ansøgningsblanket. Ansøgningsblanketten sendes direkte til den kommune, hvor du har ansøgt om tilladelsen, eller til Sikkerhedsstyrelsen.

Du kan vælge mellem følgende anmeldelsestyper/ansøgningstyper på virk.dk, når du skal sælge og opbevare fyrværkeri i detailleddet.

Anmeldelse af opbevaring/salg af konsumfyrværkeri i detailledet

Denne blanket skal du vælge, hvis du ønsker at sælge og opbevare fyrværkeri fra en butik.

Kombineret ansøgning om og anmeldelse af opbevaring af konsumfyrværkeri i detailleddet (butik samt containere)

Denne blanket skal du vælge, hvis du ønsker at sælge og opbevare fyrværkeri fra en butik.

Ansøgning om opbevaring af konsumfyrværkeri i detailleddet (salgssted i det fri, bygning og containere)

Denne blanket skal du vælge, hvis du ønsker at sælge fyrværkeri i tilknytning til en butik eller fra et salgssted i det fri, samt opbevare fyrværkeri i en bygning og/eller containere.

Kommunerne

  • Anmeldelse af salgssted
  • Tilladelse til salgssted i det fri
  • Tilladelse til opbevaring af fyrværkeri

Sikkerhedsstyrelsen

  • Dispensationer fra de tekniske forskrifter
  • Anmeldelse af fjernsalg
  • Dispensation til salg af nytårsvarer sammen med fyrværkeri

Ansøgning om salg af nytårsvarer sammen med fyrværkeri

Du kan søge dispensation til at sælge nytårsvarer sammen med fyrværkeri fra et salgssted i det fri. Nytårsvarer kan eksempelvis være beskyttelsesbriller, nytårshatte eller andre varer, som relaterer sig til højtiden.

På blanketten har du mulighed for at svare ”ja” til dette:

”Søger du dispensation til at sælge helårsfyrværkeri ved selvbetjening og nytårsrelaterede varer ved salgsstedet i det fri?”

Du kan læse mere om salg af nytårsvarer sammen med fyrværkeri her.

Anmeldelse af fjernsalg (formidling af salg via internettet)

Hvis du skal sælge fyrværkeri via internettet, skal du anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at sende fyrværkeri med almindelig post. Det er farligt gods og derfor skal fyrværkeri transporteres efter ADR-reglerne for farligt gods.

Du skal have tilladelse til at opbevare/sælge fyrværkeri for at kunne anmelde fjernsalg. Fjernsalget skal anmeldes senest 14 dage før, salget begynder.

Anmeldelsen skal indeholde en udtømmende liste over artikler, du sælger. Der skal samtidig være en beskrivelse af, hvordan du sikrer, at der ikke foregår salg af helårsfyrværkeri til personer under 15 år eller salg af nytårsfyrværkeri til personer under 18 år.

Du kan anmelde fjernsalg af fyrværkeri via www.virk.dk. Anmeldelsen sendes direkte til Sikkerhedsstyrelsen, der registrerer anmeldelsen.

Krav til indretning af salgssteder til fyrværkeri

Kommunen eller det kommunale beredskab giver tilladelsen på baggrund af de tekniske forskrifter. I de tekniske forskrifter er kravene til opbevaring og indretning af salgssteder nærmere beskrevet.

Download tekniske forskrifter

Dispensation fra de tekniske forskrifter

Hvis salgsstedet eller opbevaringsstedet ikke kan overholde kravene i de tekniske forskrifter, er der mulighed for at søge dispensation.

Dispensationen skal indsendes af kommunen til Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk.

Vejledning til dig der sælger fyrværkeri 

Sikkerhedsstyrelsen har udformet en vejledning til butikker og salgssteder, der sælger fyrværkeri. Det er vigtigt, at du håndterer fyrværkeri ansvarligt. Du kan læse mere om, hvordan du håndterer og salg og opbevaring af fyrværkeri i denne folder.

Opbevaring af fyrværkeri uden for detailleddet

Hvis du skal opbevare fyrværkeri uden for detailleddet, skal du også søge om tilladelse ved kommunen.