Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri

De tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri findes i et bilag til bekendtgørelse nr. 1798 af 09/09/2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til de tekniske forskrifter. Den kan findes her på siden.

I vejledningen om salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler gennemgås de tekniske forskrifter. Desuden er der en vejledning til, hvordan kravene skal forstås. 

Vejledningen er opdateret i oktober 2022.