Hvordan bliver jeg scene- eller festfyrværker?

Hvis du ønsker at uddanne dig som scene- eller festfyrværker, kræver det, at du gennemfører et uddannelsesforløb, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Scene- eller festfyrværker

Du skal være uddannet som scene- eller festfyrværker, hvis du vil anvende scene- eller festfyrværkeri til indendørs eller udendørs arrangementer. Det kræver desuden tilladelse fra den kommune, hvor afskydningen skal foregå.

Uddannelse som scene- eller festfyrværker

For at blive godkendt som scene- eller festfyrværker, skal du gennemføre et uddannelsesforløb hos en kursusudbyder, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Du afslutter uddannelsesforløbet med en prøve, som du skal bestå. Sikkerhedsstyrelsen er censor på prøven og giver den endelige godkendelse. 

Du kan vælge at uddanne dig som scenefyrværker eller som festfyrværker. Du kan læse mere om indholdet og længden af uddannelsesforløbet på kursusudbydernes hjemmesider. Du finder en oversigt over godkendte kursusudbydere herunder.

Ved uddannelse til festfyrværker skal du have bistået en godkendt festfyrværker ved mindst 10 arrangementer af forskellig karakter og under forskellige forhold. Afskydninger, som indgår i et fyrværkerkursus, tæller ikke med i det antal afskydninger, det kræver, for at du kan gennemføre uddannelsen.

Du skal være fyldt 18 år, og du må ikke være dømt for strafbare forhold, som kan udgøre en nærliggende fare for, at du vil misbruge erhvervet som fyrværker.

Tilladelse til afskydning

Selvom du er uddannet scene eller festfyrværker, skal du stadig søge tilladelse ved kommunen hver gang, du skal anvende professionelt fyrværkeri.

Hvis du udelukkende skal afskyde konsumfyrværkeri i perioden fra 27. december til og med 1. januar, behøver du ikke søge om tilladelse hos kommunen.

Repetitionsprøve hvert 5. år

Når du er uddannet som scene- eller festfyrværker, skal du bestå en repetitionsprøve hvert 5. år.

Hvilke fyrværkeriartikler må jeg anvende som scenefyrværker?

Scenefyrværkeruddannelsen giver dig lov til at anvende scenefyrværkeri i kategorierne T1 og T2. Herudover må du anvende konsumfyrværkeri.

Hvilke artikler må jeg anvende som festfyrværker?

Som festfyrværker må du anvende professionelt fyrværkeri i kategori F3 og F4. Herudover må du anvende scenefyrværkeri i kategori T1 og T2, samt konsumfyrværkeri.

Du kan læse mere om kategorierne af fyrværkeri i linket herunder.

Kursusudbydere

På kursusudbydernes hjemmesider finder du oplysninger om pris, dato for næste kursus og oplysninger om, hvordan du tilmelder dig.

Link til godkendte kursusudbydere.

Udenlandske festfyrværkere

Det er muligt at blive godkendt som festfyrværker i Danmark, hvis man i forvejen er uddannet festfyrværker i et andet land og opfylder en række krav. Du kan læse mere om kravene i bekendtgørelserne på området.