Tjek reglerne før du sælger eller bruger røggranater

Publiceret d. 4. oktober 2021
En farvet røgsky fra en røggranat kan give en flot effekt på bryllupsbilledet. Men røggranater er pyroteknik, og derfor kræver det en virksomhedsgodkendelse at importere røggranaterne. Desuden skal den, der affyrer røggranaten, have en uddannelse som fest- eller scenefyrværker, hvis røggranaterne er kategoriseret som T1, det vil sige scenefyrværkeri med lav risiko.
Røggranater må kun anvendes af festfyrværkere
Røggranater må kun anvendes af festfyrværkere

Hvis en virksomhed vil importere røggranater, skal der søges en virksomhedsgodkendelse hos Sikkerhedsstyrelsen. Derudover skal der søges om opbevaringstilladelse hos den kommune, hvor opbevaringen skal foregå.

 Røggranater skal være mærket med den kategori, de tilhører.

Hvis en forhandler importerer røggranater uden de nødvendige godkendelser, kan forhandleren blive politianmeldt og straffet med en bøde. Personer, der anvender røggranater, der kræver uddannelse som fyrværker, kan også blive politianmeldt og straffet med bøde.

I forbindelse med kontrolindsatser har Sikkerhedsstyrelsen konstateret, at mange erhvervsdrivende ikke har ment, at det kræver virksomhedsgodkendelse at importere røggranater.

Det er imidlertid kun for fyrværkeri i kategori F1, der må sælges hele året, der ikke kræves virksomhedsgodkendelse. F1 omfatter udelukkende produkttyperne bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, ikke håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, hundepropper, knaldbånd og knaldhætter. Dermed kan røggranater ikke defineres som helårsfyrværkeri, der må sælges året igennem i butikker uden virksomhedsgodkendelse og ligeledes kan anvendes hele året.

Hvis reglerne om import af røggranater overtrædes, kan Sikkerhedsstyrelsen anmelde forseelsen til politiet med krav om bødestraf. Bødeniveauet vurderes ud fra, hvor alvorlige overtrædelserne er. På produktlovsområdet, som omfatter forhandlere af fyrværkeri, er udgangspunktet en minimumsbøde på 50.000 kr.

Læs mere om kravene til fyrværkeri

https://www.sik.dk/erhverv/produkter/fyrvaerkeri/vejledninger/fremstilling-import-og-salg/kategorier-inden-fyrvaerkeri-og-andre-pyrotekniske-artikler