Mentorordning for beskikkede bygningssagkyndige

Når du er blevet beskikket bygningssagkyndig, skal du have en mentor med, når du laver de tre første tilstandsrapporter. Mentoren er din vejleder, som skal hjælpe dig i opstartsfasen.

Mentorordningen

Mentorordningen sikrer, at du som nybeskikket bygningssagkyndig får hjælp og vejledning af en rutineret bygningssagkyndig, der har erfaring med huseftersyn og tilstandsrapporter.

Når du får beskikkelsen som bygningssagkyndig, skal du på de tre første huseftersyn følges med en mentor.

Du skal som nybeskikket bygningssagkyndig:
- lave bygningsbesigtigelsen
- registrere skader og tegn på skader
- indberette tilstandsrapporten med eget navn og underskrift.

Mentoren deltager i besigtigelsen af bygningen og vejleder dig som nybeskikket bygningssagkyndig i tilfælde af, at du kommer i tvivl.  Mentoren læser også tilstandsrapporten igennem, inden du endelig indberetter den.

Din mentor hjælper dig

  • Deltager i gennemgangen af bygningen
  • Vejleder dig i tilfælde af tvivl
  • Læser tilstandsrapporten igennem for fejl

Mentorlisten

Det er dig som nybeskikket bygningssagkyndig, der skal finde en mentor.
På mentorlisten kan du finde en beskikket bygningssagkyndig, som ønsker at være mentor.
Aftale om mentorbistand og en eventuel fordeling af honorar for tilstandsrapporten er et anliggende mellem dig og din mentor.

Krav til din mentor:
- mentor har mindst 3 års erfaring med udfærdigelse af tilstandsrapporter.
- mentor har ikke modtaget en advarsel, bøde eller fået inddraget sin beskikkelse inden for de sidste 3 år.

Mentorerklæringen

Det er din mentor, som udfylder og underskriver mentorerklæringen. Mentorerklæringen sender du eller din mentor til Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk.

Når der er sendt tre mentorerklæringer, hører du ikke mere fra Sikkerhedsstyrelsen. Du er nu uddannet beskikket bygningssagkyndig og må lave tilstandsrapporter.

Download mentorerklæring