Gebyr og priser

Gebyrer for ansøgning m.v. pr. 1. januar 2017

Gebyrer

Hos den bygningssagkyndige opkræves følgende gebyrer:

Gebyr for ansøgning om at komme på optagelseskursus kr. 1.345.

Gebyr for ansøgning om fornyelse af beskikkelse kr. 670.

Administrationsgebyr pr. udleveret tilstandsrapportskema kr. 146.

Sikkerhedsstyrelsen forestår gebyropkrævningen.

Optagelseskursus

Betaling for optagelseskursus: kr. 12.989.