Huseftersyn og rapporter moderniseres fra 1. oktober 2020

Publiceret d. 4. september 2020
Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter får et nyt udseende og nye vurderingsskalaer for skader og fejl fra 1. oktober 2020. Samtidig skal bygningssagkyndige og elinstallatører i gang med at bruge et nyt it-system, Husweb, når de udarbejder rapporterne. Lige nu er der fuld gang i forberedelserne, og alene i løbet af den seneste uge har omkring 650 fagfolk deltaget i webinarer for at blive klar til startdatoen 1. oktober.

1. oktober er skæringsdatoen

Både dem, der udfører bygningseftersyn og eleftersyn, huskøbere og –sælgere og andre, der er i berøring med tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter, skal være klar til skiftedatoen 1. oktober 2020. Da får rapporterne ved huseftersyn nyt indhold og nyt udseende. Der kommer også nye vurderingssystemer for skader og fejl.

Der bliver en præcis skæringsdato for ændringerne i huseftersynsordningen, da der skal tages et nyt it-system, Husweb, i brug hos bygningssagkyndige og elinstallatørvirksomheder, der udarbejder rapporter under huseftersynsordningen.

Webinarer og spørgetimer

Alle bygningssagkyndige og elinstallatører er blevet tilbudt at deltage i online-webinarer. De kan også tilmelde sig ugentlige online-spørgetimer, hvor det er muligt at få svar på både tekniske og faglige spørgsmål om bygningseftersyn og eleftersyn. Og umiddelbart før 1. oktober bliver der endnu nogle webinarer, der er tilgængelige for alle interesserede.

Webinarerne og spørgetimerne kræver tilmelding via Sik.dk, og man kan tilmelde sig helt indtil starttidspunktet.

Har man ikke haft mulighed for at deltage i et webinar, er der videooptagelser tilgængelige på Sik.dk. Et webinar varer cirka en time.

En del af de spørgsmål, der stilles på webinarer og spørgetimer, bliver også besvaret skriftligt på Sik.dk, hvor oversigten løbende bliver opdateret.