Sikkerhedsstyrelsen kigger eleftersynsrapporter efter i sømmene

Publiceret d. 11. april 2019
Når et hus skal sælges, og der skal tegnes en ejerskifteforsikring, skal der laves en eleftersyns- og tilstandsrapport. Sikkerhedsstyrelsen gennemgår i år 500 eleftersynsrapporter, som boligsælgere har fået udarbejdet af autoriserede elinstallatørvirksomheder.
Til salg skilt

I løbet af 2019 kommer Sikkerhedsstyrelsen på tilsyn i 500 boliger, som har fået udarbejdet en eleftersynsrapport. Tilsynet sker for at sikre, at rapporterne er retvisende.

Eleftersynsrapporten udgør sammen med tilstandsrapporten kravene for, at sælgere af boliger kan tegne en ejerskifteforsikring og fraskrive sig sælgeransvaret. Derfor er det vigtigt, at rapporterne så korrekt som muligt viser, hvilken stand boligens elinstallationer er i.

Grundlæggende går tilsynet ud på at tjekke, om de autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder rapporterne, gør det ordentligt.

Halvdelen af rapporterne bliver udvalgt tilfældigt, mens den anden halvdel bliver valgt ud risikobaseret.

- Risikobaseret betyder, at vi bruger vores erfaringer fra tidligere års tilsyn til at tjekke op på rapporter fra de elinstallatørvirksomheder, som har haft rapporter, vi har haft bemærkninger til. Vi gør det for at sikre, at boligejerne kan regne med, at eleftersynsrapporterne har et højt fagligt niveau, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Søren Assenholt Muff.

Uanset udfaldet af tilsynet får elinstallatørvirksomheden besked om, hvordan Sikkerhedsstyrelsen vurderer kvaliteten af rapporten.

Styrelsen giver rapporten en karakter fra et til seks, hvor et er, at rapporten er retvisende, og seks er, at rapporten er uacceptabel og bliver overgivet til juridisk vurdering med henblik på fratagelse af autorisation.

Da Sikkerhedsstyrelsen gennemførte et lignende tilsyn på 500 eleftersynsrapporter sidste år, var der ikke nogen af dem, som var groft misvisende eller direkte uacceptable. Men der var dog nogen, som gav anledning til bemærkninger eller indskærpelser.

- Det er klart, at vi ønsker at fokusere vores tilsyn der, hvor det giver mest værdi for forbrugerne. Derfor er det vigtigt, at vi tjekker op på de virksomheder, hvor rapporterne har haft fejl og mangler. I sidste ende handler det om forbrugernes sikkerhed i forbindelse med køb og salg af bolig, uddyber kontorchefen.

Fakta om eleftersynsrapporter

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på huseftersynsordningen. Det er den ordning, der sikrer, at boligejere kan tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med salg af deres bolig, hvis de får udarbejdet en eleftersyns- og tilstandsrapport.

Ejerskifteforsikringen dækker skjulte skader, som ikke fremgår af rapporterne, så sælger bliver frataget for sælgeransvaret.

Tilstandsrapporten skal udarbejdes af en bygningssagkyndig, mens eleftersynsrapporten skal laves af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.