Sørg for ventilation til gasflaskerne

Publiceret d. 21. september 2021
Hvis der siver gas ud fra en gasinstallation, der er tilsluttet en gasflaske i et lukket rum, kan en gnist starte en eksplosion. Derfor er det afgørende, at der er den nødvendige ventilation, uanset om gasflasken anbringes i et skur i haven, i gaskassen på en campingvogn, i en båd eller varevogn eller i andre typer af rum. Det er vigtigt i perioder, hvor udstyret er i brug, men også når gasudstyret gemmes væk i længere perioder.
Opbevar ikke gasflasker i kælder eller andre rum uden ventilation.
Opbevar ikke gasflasker i kælder eller andre rum uden ventilation.

I bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer er der krav om, at der skal være den nødvendige ventilation ved en gasinstallation. Formålet er, at der ikke må kunne være så stor en koncentration af gas, at det kan føre til forgiftning eller eksplosion.

- Der vil altid være en risiko for, at en gasinstallation med gasflasker kan være utæt. Det kan være et problem med gasslangen eller en pakning, der ikke slutter tæt, eller det kan være et problem med udstyret, hvor gassen er sluttet til. Derfor er det afgørende, at gasforsyningen placeres i et rum med ventilation, der kan bortlede eventuel udsivende gas, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Det er koncentrationen af gas og ikke rummets størrelse, der er afgørende for, hvilken risiko der er ved udsivende gas. Sikkerhedsstyrelsen har fået anmeldelser både om eksplosioner i skabe under gasgrill og i haveskure og campingvogne, og der har også været situationer med forgiftning.

- Flaskegas er tilsat et lugtstof, og det gør, at utætheder ofte opdages, før det går galt. Men hvis gassen siver ud, uden at der er nogen i nærheden, skal der kun en gnist til at starte en eksplosion. Han understreger, at det på årsbasis ikke er mange eksplosioner i Danmark som følge af udsivende gas. Og selv om der heldigvis ikke sker mange gasulykker i Danmark, kan konsekvenserne af en eksplosion være alvorlige, både for mennesker og ejendom, siger Søren Assenholt Muff.

Han opfordrer derfor til at huske ventilationen i rum, hvor der opbevares gasflasker. Det gælder, uanset om gasflasken er tilsluttet et apparat, der bruges i rummet eller om den blot placeres i rummet, for eksempel som vinteropbevaring.

Gode råd om flaskegas

Flaskegas er tungere end luft

Hvis der mangler naturlig ventilation, vil flaskegas, samle sig nederst i et rum eller eventuelt under campingvogne, fordi flaskegas er tungere end luft.

Brug kun godkendt udstyr

Læs vejledningen til nyt gasudstyr. Det skal være CE-mærket og have en dansk brugsanvisning. Brug aldrig udstyr indendørs, hvis det er mærket "kun til udendørs brug".

Gas og flaske skal passe sammen

Tag brugsanvisningen til dit udstyr med, når du køber en gasflaske. Så er du helt sikker på, at tingene passer sammen.

Tilslut gasflasken korrekt

Sluk apparatet og luk ventilen, før du skifter gasflaske. Sørg for, at regulatoren er korrekt monteret, inden du åbner for gassen. Brug sæbevand til at kontrollere samlinger for utætheder.

Opbevar gasflasker korrekt

Sørg for, at alle ventiler er lukket, når du ikke bruger udstyret. Det gælder også tomme flasker. Kobl flasken fra, når du ikke skal bruge udstyret i længere tid. Gasflasker skal altid stå op, både under brug og ved opbevaring. Hav aldrig mere end én flaske i reserve indendørs. Opbevar aldrig gasflasker i kælderen.

Tjek gasslangen jævnligt

Er en gasslange synligt slidt eller bleget af sollys, eller er der revner i gummiet, skal gasslangen udskiftes.