Arbejde på elektriske installationer

Sådan arbejder du sikkert på elektriske installationer, der er tilsluttet til et forsyningsanlæg eller har egen forsyning.

Arbejd spændingsløst

De arbejdsopgaver, som du udfører på elektriske installationer, skal udføres sikkert.  Det er mest sikkert at udføre arbejdet spændingsløst, både for dig selv og det, du arbejder på.

Når du arbejder på en spændingsløs installation, skal du sikre dig, at der er foretaget:

 • Adskillelse
 • Sikring mod indkobling
 • Kontrol af spændingsløs tilstand

Regler for arbejde på installationer

Bestemmelser for arbejde på elektriske installationer findes i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 63. Bestemmelserne gælder for arbejde på hele installationen fra forsyningspunktet til og med tilsluttet elektrisk materiel.

-----

Fra 1. juli 2019 skal elsikkerhedsreglerne følges og standarden EN 50110-1 følges:

Bestemmelser for arbejde på elektriske installationer findes i kapitel 7 i installationsbekendtgørelsen.

Bestemmelserne i kapitel 7  gælder for alle aktiviteter på hele installationen fra forsyningspunktet til og med tilsluttet elektrisk materiel.   

Alle aktiviteter på eller nær ved elektriske installationer skal udføres i overensstemmelse med standarden EN 50110-1, Drift af elektrisk installationer og elektriske anlæg.  

Se installationsbekendtgørelsen her: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183511

-----

Lav en risikovurdering

Inden du går i gang med en arbejdsopgave, er det vigtigt, at du danner dig et overblik over opgaven og foretager en risikovurdering. Derefter beslutter du, hvordan arbejdsopgaven skal udføres.

I kapitel 63 er der beskrevet tre måder, en arbejdsopgave kan udføres på:

 • Spændingsløst arbejde (636)
 • Arbejde på spændingsførende dele (637)
 • Arbejde nær ved spændingsførende dele (638)

Du kan finde beskrivelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 63.

-----

Fra 1. juli 2019 skal elsikkerhedsreglerne og standarden EN 50110-1 følges: 

Inden du går i gang med en arbejdsopgave, er det vigtigt, at du danner dig et overblik over opgaven og vurderer den elektriske risiko.  

Det er den udpegede person, der skal sikre, at der gives specifikke og detaljerede instruktioner til dem, der skal udføre arbejdsprocedurer på en installation.

I standarden EN 50110-1 er arbejdsprocedurer opdelt i tre forskellige procedurer:

 • Spændingsløst arbejde (6.2)
 • Arbejde under spænding (6.3)
 • Arbejde i nærheden af spændingsførende dele (6.4)

Du kan finde en uddybende beskrivelse af procedurerne i EN 50110-1.

----- 

Video - spændingsverifikation

Når du arbejder på spændingsførende dele, skal du:

 • Sikre dig, at værktøj eller materiel ikke forårsager en kortslutning eller jordslutning
 • Sikre dig, at ingen kommer i direkte berøring med spændingsførende dele
 • Sikre dig, at du kun har et ét spændingsniveau frit ad gangen
 • Bruge værktøj og personlige værnemidler, der er egnet til arbejde under spænding
 • Bruge egnede og sikre måleinstrumenter

Brug egnet værktøj

Husk, at når du arbejder på en installation under spænding, skal du anvende værktøj og udrustning, som er egnet til arbejde under spænding.

Få mere information i vejledningen om arbejde på elektriske installationer og i filmen om sikkerhed ved arbejde på eltavler.

Arbejd sikkert på eltavler

Denne DVD er en undervisningsfilm, der fortæller om sikkerhed ved arbejde på eltavler. DVD'en kan bestilles gratis.