Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn hos 500 boligejere

Publiceret d. 4. juni 2018
I løbet af 2018 vil Sikkerhedsstyrelsen føre tilsyn i 500 boliger, som har fået lavet en elinstallationsrapport. Rapporterne bliver lavet i forbindelse med salg af boliger og tegning af ejerskifteforsikringer. Tilsynet er gratis for boligejerne og en del af styrelsens almindelige tilsyn.

NYHED: Når en bolig skal sælges, bliver der ofte lavet en rapport om boligens overordnede tilstand og tilstanden af de faste elinstallationer. Det er nemlig et krav for, at man kan få en ejerskifteforsikring.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på elområdet, og i år fører styrelsen tilsyn med 500 elinstallationsrapporter.

- Det er især værd at vide for forbrugere, at vi vil tage 500 rapporter ud i løbet af 2018 og gennemgå de faste elinstallationer for at se, om rapporterne er retvisende. Tilsynet betyder, at vi har behov for at kunne komme ind i boligen, siger kontorchef i Kontrol og Anlæg i Sikkerhedsstyrelsen, Søren Assenholt Muff.

De elinstallationsrapporter, som skal gennemgås, bliver udvalgt tilfældigt.

- I sidste ende handler det om, at både køber og sælger kan føle sig sikre på, at rapporterne stemmer overens med virkeligheden. Det er en kontrol af, om elinstallatørvirksomhederne, der laver rapporterne, er grundige nok. Det er uhyre vigtigt i forhold til trygheden omkring at købe og sælge boliger i Danmark, uddyber kontorchefen.

Tilsynet er gratis for boligejerne og en del af Sikkerhedsstyrelsens almindelige tilsyn. Det kan sammenlignes med, når Arbejdstilsynet trækker tilfældige arbejdspladser ud og fører kontrol med arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fordi tilsynet er en kontrol af elinstallatørvirksomhederne, vil boligejeren ikke høre nærmere om udfaldet af tilsynet, da det er en sag mellem installatøren og Sikkerhedsstyrelsen. Ejeren kan dog søge aktindsigt i sagen, hvis de vil kende resultatet.

Sådan skal du forholde dig 

Sikkerhedsstyrelsen kontakter sælger per telefon for at aftale dato og tidspunkt for tilsynet.

Ved tilsynet har den tilsynsførende brug for at få adgang til boligen.

Hvis den tilsynsførende finder fejl eller mangler, som ikke er angivet i eleftersynsrapporten, bliver der taget kontakt til den installatørvirksomhed, som har udført eftersynet og lavet rapporten.

Har du spørgsmål i forbindelse med tilsynet, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen.

Om Sikkerhedsstyrelsen 

Sikkerhedsstyrelsen er blandt andet kontrolmyndighed i forhold til elinstallationer i Danmark.

Det betyder dels, at styrelsen udsteder og fører kontrol med autorisationer til elinstallatørvirksomheder. En del af kontrollen drejer sig om at sikre, at installatørvirksomhederne laver retvisende eleftersynsrapporter i forbindelse med køb og salg af boliger.

Formålet med kontrollerne er at sikre, at elsikkerheden på installationer i Danmark er i top. Fejl i installationer kan medføre alvorlige ulykker såsom brand og elektrisk stød.