Slut med at indberette kontrol med el i forsamlingslokaler

Publiceret d. 23. december 2019
Fra 1. januar er det slut med at indberette elsikkerhedsattester i det gamle forsamlingslokale-system hos Sikkerhedsstyrelsen. En ændring i bekendtgørelsen betyder nemlig, at den autoriserede elinstallationsvirksomhed fra årsskiftet blot skal printe en PDF-blanket ud fra Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Elinstallationer i forsamlingslokaler skal fortsat kontrolleres hvert andet år af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Med udstedelsen af en ny bekendtgørelse, der træder i kraft 1. januar 2020, skal kontrollen imidlertid ikke længere indberettes til Sikkerhedsstyrelsen. Den skal udelukkende dokumenteres ved, at der er hængt en elsikkerhedsattest op i forsamlingslokalet.

Der findes mange typer af forsamlingslokaler, der alle hører under reglerne om kontrol med elinstallationer. Det kan fx være teatre, biografer, restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler og idrætshaller.

Efter reglerne skal elinstallationerne kontrolleres hvert andet år i forsamlingslokaler til mere end 150 personer. Der skal også kontrolleres installationer i mindre lokaler med fælles indgang, hvis lokalerne tilsammen kan benyttes af mere end 150 personer. Desuden skal installationerne kontrolleres i gange, køkkener, depotrum og andre lokaler i direkte tilknytning til forsamlingslokalet.

Når elinstallationerne er gennemgået og fundet i orden, skal der hænges en elsikkerhedsattest op i forsamlingslokalet, der er tilgængelig for gæster i lokalet. I mindre forsamlingslokaler, der tilsammen kan benyttes af mere end 150 personer, skal der hænges en elsikkerhedsattest op på et sted, hvor den er synlig for gæsterne. Det lokale beredskab tjekker, at attesten er gyldig, når der er brandsyn i forsamlingslokalet. Sikkerhedsstyrelsen fører ligeledes tilsyn med forsamlingslokaler og tjekker i den forbindelse også, at der er en gyldig elsikkerhedsattest.

Tidligere har der været et særligt registreringssystem, hvor elsikkerhedsattesten er blevet printet fra. Systemet bliver lukket ved udgangen af 2019. I stedet stiller Sikkerhedsstyrelsen en pdf-blanket til rådighed, så der fortsat kan printes blanketter med samme udformning til alle forsamlingslokaler.

Blanketten findes på Sik.dk: https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/offentlige-omraader/kontrol-elinstallationer-forsamlingslokaler

Vær opmærksom på, at det er ejer, lejer eller forpagter af et forsamlingslokale, der har ansvar for, at elinstallationen bliver kontrolleret inden for fristen.