Nedgravede kabler var skyld i flest personskader i 2017

Publiceret d. 19. april 2018
I forhold til personskader var nedgravede kabler den største synder i 2017. Det viser Sikkerhedsstyrelsens årsopgørelse over ulykker på elektriske anlæg. 31 af 58 ulykker med materiel skade skyldtes brande i kabelskabe.

NYHED: 2017 blev heldigvis et år, hvor der ikke skete dødsulykker i forbindelse med elektriske anlæg, men der var stadig en del ulykker med skader på personer og materiel.

Det viser Sikkerhedsstyrelsens årsopgørelse over ulykker på elektriske anlæg. Branchen er forpligtet til at rapportere ulykker ind til Sikkerhedsstyrelsen, og det er disse indberetninger statistikken er baseret på. Der kan derfor være et mørketal.

I alt blev der indrapporteret 76 ulykker i 2017. Ved de 18 af ulykkerne kom i alt 20 personer til skade. Der har heldigvis ikke været dødsulykker i 2017.

I forhold til ulykker med personskade er statistikken ikke entydig, men langt de fleste – otte – ulykker skete i forbindelse med nedgravede kabler. Derudover kom fem personer til skade ved ulykker på elstationer, mens helholdsvis tre og to kom til skade ved ulykker med luft- og køreledninger.

Ulykker med nedgravede kabler kan forebygges ved, at entreprenører og andre tjekker ledningsregistret, før gravearbejdet går i gang.

Foruden ulykker med personskade blev der indrapporteret 58 ulykker med materiel skade. Af disse var 31 brande i kabelskabe. Skabene er der hundredetusindvis af i hele landet, og i det lys er det statistisk ikke mange skader.

- Men når man er i et miljø i det fri, så vil der være påvirkning fra vind og vejr, og det er også en klassiker, at nogle bilister kører ind i elskabene. Det giver dårlige forbindelser og kan føre til brand. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at det lokale elforsyningsselskab sørger for at få kigget på beskadigede elskabe, før der opstår brand eller andre farlige situationer, siger kontorchef i Kontrol og Anlæg i Sikkerhedsstyrelsen, Søren Assenholt Muff.

Langt de fleste af alle typer af ulykker skyldtes anlægsfejl og uheld. Sikkerhedsstyrelsen har ikke modtaget indberetninger, der tyder på procedurefejl.

Vigtigt at indberette alle ulykker 
Sammenligner man tallene med opgørelsen fra 2016 er der sket et fald i antallet af indberetninger.

Årsopgørelsen er forbundet med en vis statistisk usikkerhed, fordi ikke alle indberetter ulykker, som kun har medført materiel skade.

Det opfordrer Sikkerhedsstyrelsen dog kraftigt branchen til at gøre, fordi det giver et meget bedre datagrundlag at agere ud fra for branchen selv.

- Vi ved, at der er stort fokus på sikkerhed i branchen, og at mange er glade for og bruger vores ulykkesopgørelser. Branchen skal have stor ros for at melde ind til os. Af hensyn til, at tallene bliver repræsentative er det rigtig vigtigt, at branchen husker at indberette alle ulykker. Også dem som ikke resulterer i personskade, uddyber kontorchefen.