Fra 1. juli 2019 skal alle følge de nye elsikkerhedsregler

Publiceret d. 20. juni 2019
Den 1. juli 2019 slutter den toårige overgangsperiode for elsikkerhedsreglerne. Dermed skal alle arbejde efter de nye elsikkerhedsregler, medmindre det er projekter, der allerede er i gang eller der af særlige grunde er brug for dispensation.

Generelt er der ikke længere detaljerede regler på elsikkerhedsområdet. De ny bekendtgørelser stiller overordnede krav til sikkerheden, mens mere detaljerede anvisninger skal findes i standarder. Derudover er der vejledninger på www.elsikkerhedsregler.dk, der er en del af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.

Vurder risikoen ved arbejdet

Når du arbejder på eller nær en elektrisk installation, skal du fra 1. juli 2019 følge standarden EN 50 110 om drift af elektriske installationer og elektriske anlæg. Det betyder blandt andet, at du skal lave en risikovurdering for at kunne udføre arbejdet sikkert.

Afsnit 6 ophæves

På installationsområdet ophæves stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, så alle skal arbejde efter de nye elsikkerhedsregler. Projekter, der er i gang, må dog gøres færdige efter de hidtidige regler frem til 30. juni 2020, hvis de er færdigprojekterede eller påbegyndt inden 1. juli 2019.

Hvis en installation er færdigprojekteret eller påbegyndt inden 1. juli 2019, kan den udføres efter stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 frem til 30. juni 2020.

I særlige tilfælde, for eksempel ved meget store byggerier, kan Sikkerhedsstyrelsen give dispensation til at færdiggøre installationsarbejde efter stærkstrømsbekendtgørelsen senere end 30. juni 2020. Ansøgningen om dispensation skal være modtaget i Sikkerhedsstyrelsen inden skæringsdatoen.

Til- og ombygninger

Hvis en installation skal ændres eller udvides, er det et krav, at de nye installationsregler følges for den del, der ændres på. Dele af installationen, der ikke ændres, skal leve op til kravene, der gjaldt, da installationen blev udført.

Byggestrøm følger installationsreglerne

Byggepladsinstallationer skal fra 1. juli 2019 udføres efter de nye elsikkerhedsregler ligesom faste installationer. Der gælder dog også de samme overgangsregler, og derfor kan en byggepladsinstallation, der er projekteret før 1. juli 2019, færdiggøres frem til 30. juni 2020 efter stærkstrømsbekendtgørelsen.

Hvis en installation på en byggeplads er sat i drift inden 30. juni 2020, må den fortsat anvendes efter den dato. Men vær opmærksom på, at midlertidige installationer, blandt andet på byggepladser, fortsat skal have et eftersyn hver tredje måned.

Dimensionering efter standarder

Fremover skal dimensionering af en installation foregå efter standardserien HD 60364. Da 75%-reglen fra stærkstrømsbekendtgørelsen er anmeldt som et særligt dansk vilkår i standarden HD 60364-5-52:2011, kan den forenklede regel fortsat anvendes, så længe den findes som et vilkår i standarden. 


OPDATERING DECEMBER 2019: 
Fra 1. januar 2020 gælder 75 procent-reglen ikke længere. Den fjernes fra standarden, mens der i stedet bliver anmeldt en særlig, ny 70 procent-regel. 
Læs mere her


Vurder behovene

På flere områder er detailregler blevet erstattet af krav om at vurdere, hvad der er nødvendigt.

Det er blandt andet et krav, at det skal vurderes, om der er behov for beskyttelse mod overspændinger i enfamiliehuse. I nogle områder som fx skoler, museer, hoteller og faciliteter til lægebehandling er det nødvendigt med overspændingsbeskyttelse i installationen. Tidligere var der ikke krav om overspændingsbeskyttelse i Danmark.

Der er ikke længere detailkrav til belysning på offentlige områder og arbejdspladser. Derimod skal der laves en vurdering af, hvad der er tilstrækkelig belysning til det, som lokalerne skal anvendes til.

Få mere at vide om de ny regler

Sikkerhedsstyrelsen deltager i efteråret i en lang række informationsmøder og kurser landet over for at orientere om de ny elsikkerhedsregler, blandt andet i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne.