MID-certifikat

Et MID-certifikat er en EF-typeafprøvningsattest udstedt af et notificeret organ i henhold til modul B eller H1 i Måleinstrumentdirektivet (MID), eller et certifikat på en fabrikants godkendte kvalitetsstyringssystem i henhold til modul D. Her kan du finde certifikater udstedt af danske notificerede organer.Du kan søge i databasen over MID-certifikater ved at bruge søgefunktionen nedenfor. Databasen indeholder oplysninger om ansøgeres navne, adresser samt om instrumenttyper.

Certifikater kan hentes i PDF-format.

Søgevejledning
En komplet liste over basens indhold fås ved at klikke på ”søg”.

Søgningen kan begrænses
I det øverste søgefelt kan der søges på navne, adresser, numre, instrumenttyper m.m.

Ønskes fx  certifikater fra en bestemt virksomhed indtastes virksomhedens navn i søgefeltet, derefter klikkes på ”søg”. Søgningsresultatet vil da kun indeholde oplysninger om den søgte virksomhed.

I det nederste søgefelt kan søgningen begrænses til en bestemt målerkategori eller godkendte kvalitetsstyrings-systemer.

Liste over certifikater i en bestemt målerkategori
sæt hak ved den ønskede kategori i rullelisten og klik på ”søg”. Søgningsresultatet vil da kun indeholde informationer i den ønskede kategori.

Liste over fabrikanter, der har et godkendt kvalitetsstyringssystem
sæt hak ved ”Godkendt kvalitetsstyringssystem” og klik på ”søg”. Søgningsresultatet vil da kun indeholde informationer om fabrikanter med godkendte kvalitetsstyringssystemer.  

Søgningen kan kombineres
Information og certifikater fra en bestemt fabrikant, der har et godkendt kvalitetsstyrings-system inden for en bestemt målerkategori:
tast navn på fabrikanten i øverste søgefelt og sæt hak ud for både den ønskede målerkategori og godkendte kvalitetsstyringssystemer.

Søg i database

Begræns søgning

Vælg kategori for at søge i.