Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Stærkstrømsbekendtgørelsen

De nye bekendtgørelser om elsikkerhed er afløserne til stærkstrømsbekendtgørelsen. De nye bekendtgørelser er trådt i kraft 1. juli 2017.Du finder de nye bekendtgørelser på elsikkerhedsregler.dk , hvor du også kan læse mere om overgangsordningen for elektriske installationer og overgangsordningen for elektriske anlæg

Generel info om stærkstrømsbekendtgørelsen  
Stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder sikkerhedsbestemmelser for:

  • Elværkernes produktions- og distributionsanlæg
  • Installationer i boliger og erhvervsbyggeri
  • Bestemmelser for konstruktion af elektrisk materiel, herunder standarder.

Bestil bekendtgørelsen
En samlet oversigt over disse bestemmelser findes i den årlige prisliste.

Link til prislisten

Prislisten angiver priser for de enkelte bestemmelser, som kan bestilles hos Rosendahls-Schultz Distribution (formularen sendes videre til Rosendahls-Schultz).

Læs bekendtgørelsen
Læs de forskellige afsnit af stærkstrømsbekendtgørelsen hos Retsinformation (dog mangler alle figurer samt enkelte formler):

Fejl når CD-rom lukkes ned?
Fejlrettelse til CD-rom med Stærkstrømsbekendtgørelsen/Det nye afsnit 6.

Krav til udligningsforbindelser
Her kan du læse artikel om krav til udligningsforbindelser.

Link til artikel

Stærkstrømsbekendtgørelsen gennem 100 år
Her kan du få et overblik over stærkstrømsbekendtgørelsens udvikling.


Sidst opdateret: 03-juli-2017
Kontaktperson: webmaster