Fidget spinners bliver kontrolleret af Sikkerhedsstyrelsen

Publiceret d. 31. maj 2017
Mange lærere, pædagoger og forældre kan næppe være i tvivl om, at Danmarks børn er blevet ramt af fidget spinner-feber. Mens de primært bruges af større børn, kan de være risikable for børn under tre år. Sikkerhedsstyrelsen undersøger nu en række produkter på markedet.

NYHED: Sikkerhedsstyrelsen vil i den kommende tid undersøge en række af de såkaldte ”fidget spinners”. En række produkter vil blive indsamlet fra forhandlere og tjekket for, om de har de rette mærkninger og advarsler.

Der har været tvivl om, hvorvidt fidget spinners skulle kategoriseres som legetøj. Eftersom en stor del af køberne og brugerne af produktet er børn, og det bliver solgt i blandt andet legetøjsbutikker og generelt har legeværdi for børn, har Sikkerhedsstyrelsen valgt at undersøge den nye dille nærmere.

- Vi har valgt at kategorisere fidget spinners som legetøj, selvom nogle forhandlere annoncerer med, at produktet er udviklet som et redskab til folk med adhd og autisme. Det har vi valgt, fordi det primært markedsføres til og bruges af børn og har en helt åbenlys legeværdi for denne målgruppe, siger Hardy Balle fra Sikkerhedsstyrelsens afdeling for kundeservice og produkter.

Konkret betyder det, at styrelsen er på udkig på markedet. Her bliver der set nærmere på en række produkter fra en bred vifte af forhandlere. Det vil blandt andet blive tjekket, om fidget spinnerne er CE-mærkede og har de rette advarsler, hvilket er et krav for legetøj.

Allerede nu vil Sikkerhedsstyrelsen dog gerne gøre småbørnsforældre opmærksomme på, at der kan være en risiko ved produkterne for børn under tre år. De indeholder nemlig smådele – for eksempel kuglelejer og batterier – som kan løsne sig. Det giver risiko for, at små børn får slugt smådelene. Derved er der potentielt kvælningsfare for de mindste.

Hvis forældre er i tvivl om et konkret produkt er sikkert, kan de altid kontakte Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk med spørgsmål. Man kan også ringe eller skrive en besked på Sikkerhedsstyrelsens Facebook-side.

For yderligere information kan pressekonsulent Ninna Andreasen kontaktes på mail: nia@sik.dk eller mobil: 2543 1678.

Fakta

  • Fidget spinners er den nyeste dille i skolegårde og klasseværelser. Legetøjet består af plastik og metal samt et kugleleje, som gør det muligt at dreje en drejeplade rundt.
  • Nogle mener, at de er tiltænkt brug til børn og voksne med adhd og autisme som et redskab til at styrke fokus. Sikkerhedsstyrelsen har valgt at vurdere fidget spinners som legetøj, fordi det i høj grad markedsføres til og har legeværdi for børn.
  • Al legetøj – og dermed også fidget spinners – skal påføres et CE-mærke. Det er fabrikantens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen.
  • Noget legetøj skal også påføres advarsler. Eksempelvis hvis det skønnes at være farligt for børn under tre år.