Sikkerhedsstyrelsen kører kontrol af gasvarmeovne

Publiceret d. 9. maj 2017
Den næste tid vil Sikkerhedsstyrelsen sætte fokus på gasvarmeovne. I 2012 viste test af produkter på det skandinaviske marked, at mange indeholdt alvorlige fejl. Derfor følger styrelsen nu op på indsatsen med en ny kontrol.

NYHED: Sikkerhedsstyrelsen vil i de kommende måneder kontrollere en række gasvarmeovne, som sælges på det danske marked.

Det vil især være ovne med eltilslutning, som vil være i styrelsens søgelys. Denne type gasovne har tidligere vist sig at have alvorlige fejl.

I 2012 krævede Sikkerhedsstyrelsen tilbagetrækning af tre gasvarmeovne fra det danske marked, mens fire apparater blev trukket tilbage fra importørernes egne lagre og butikker.

Fejlene bestod blandt andet i, at ovne med el-tilslutning var lavet, så man direkte kunne røre ved strømførende dele med 230 volts strøm.

De resterende fem typer ovne på markedet manglede sikkerhedsinstruktioner eller havde forkert mærkning. I disse tilfælde blev importørerne vejledt om, hvordan de skulle udbedre fejlene inden næste import.

Selvom gasvarmeovne med tilslutning til strøm er i fokus, vil indsatsen også omfatte ovne uden eltilslutning. Kontrollen vil omfatte visuel kontrol, dokumentationskontrol og eventuelt laboratorietest af el- og gastekniske krav til produkterne.

I løbet af juni og juli 2017 udtager styrelsen produkter til test hos importørerne. Resultaterne af undersøgelserne ventes at blive offentliggjort omkring den 1. oktober 2017.

Fakta

  • I 2012 gennemførte myndigheder på tværs af Skandinavien en omfattende kontrol af transportable gasvarmeovne med 230 volts el-tilslutning.
  • Ud af 17 apparater på det nordiske marked havde alle fejl eller fik bemærkninger.
     
  • De 12 af disse ovne blev forhandlet på det danske marked. Tre af dem blev krævet tilbagekaldt fra forbrugerne på grund af fare for direkte berøring af de strømførende dele og flere andre grove fejl i sikkerheden. Yderligere fire ovne blev krævet tilbagetrukket fra importørernes egne lagre og detailhandlen.
     
  • De resterende fem gasvarmeovne manglede sikkerhedsinstruktioner, havde forkert mærkning eller lignende. I disse tilfælde blev importøren vejledt om, at fejlene skulle rettes inden næste import.