Sikkerhedsstyrelsen advarer: Mindst 40 gasovne kan være livsfarlige

Publiceret d. 27. oktober 2017
Sikkerhedsstyrelsen advarer om, at fejl ved indreguleringen af to typer af gaskomfurer med gasovn gør, at der kan udvikle sig kulilte i farlige mængder. Før borgere med disse typer gaskomfurer med gasovn har fået en autoriseret vvs-installatør til at tjekke installationen, bør de ikke bruge ovnen.

NYHED: Har du et gaskomfur med gasovn fra producenten GRAM af typen GKG 3600-90 B eller GKG 60-04 EXE B, skal du få installationen tjekket af en autoriseret vvs-virksomhed, før du bruger ovnen.

Sikkerhedsstyrelsen ved, at der er installeret mindst 40 af de pågældende gaskomfurer med gasovn i Københavnsområdet. Distributionsselskabet kontakter de 40, som er kendte, og undersøger, om ovnene er indreguleret korrekt.

Sikkerhedsstyrelsen har omgående bedt gasdistributionsselskaberne på Frederiksberg og i Aalborg om at undersøge, om der er ovne af den samme type installeret i disse områder. Bliver de pågældende gasovne fundet her, vil distributionsselskabet også tage direkte kontakt til forbrugerne.

- Rådet til forbrugerne er, at hvis man har et gaskomfur med gasovn af dette mærke og disse modeller, så skal man holde op med at bruge ovnen. Man kan fortsat sikkert bruge kogeblussene, siger chefkonsulent i Sikkerhedsstyrelsen, Arne Hosbond.

Man kan vælge at vente på, at gasdistributionsselskabet kontakter én for at lave tilsyn med installationen, eller man kan selv kontakte en autoriseret vvs-virksomhed og få den tjekket.

Der er ikke fundet fejl på selve gaskomfuret og gasovnen, men Sikkerhedsstyrelsen kender til flere tilfælde, hvor gasovnen desværre ikke er indreguleret korrekt. Det medfører, at der kan blive udviklet kulilte i farlige mængder.

Derfor har Sikkerhedsstyrelsen bedt gasdistributørerne i disse områder om at lave kontrol med alle kendte apparater af de omtalte typer, som måtte være installeret der.

Fejl skyldes indreguleringen

Når en autoriseret vvs-virksomhed installerer et gaskomfur med gasovn, skal det indreguleres. Indreguleringen sikrer, at apparatet fungerer sikkert.

Sikkerhedsstyrelsen har på baggrund af en henvendelse fra et autoriseret servicefirma om, at virksomheden har oplevet problemer med store mængder af kulilte fra den pågældende ovn, kontaktet distributionsselskabet. Efterfølgende har distributionsselskabet lavet en stikprøveundersøgelse på tre komfurer af samme type.

Alle tre stikprøver viste, at der var problemer med indreguleringen af gasovnen. Derfor kom der for meget kulilte ud, når ovnen var tændt.

Ved den ene stikprøveundersøgelse var lejlighedens beboer i gang med at bruge ovnen, da teknikeren kom. Her blev der målt et kulilteniveau i ovnen på 7000 ppm (parts per million). Normalt er et kulilteniveau på 100 ppm acceptabelt, når et gasapparat lige er blevet installeret og indreguleret.

Teknikeren anbefalede beboeren på adressen at kontakte sin læge eller tage på skadestuen for at få målt kulilteniveauet i blodet.

Fakta

Sikkerhedsstyrelsen advarer forbrugerne mod at bruge ovnen, hvis de har et gaskomfur med gasovn af mærket GRAM af typen GKG 3600-90 B eller GKG 60-04 EXE B. Det er fortsat sikkert at bruge kogeblusset.

Forbrugere med gaskomfurer med gasovne af disse typer skal kontakte enten vente på at blive kontaktet af sit distributionsselskab, som vil tjekke installationen, eller alternativt selv tage kontakt til en autoriseret vvs-virksomhed og få vedkommende til at tjekke apparatets indregulering.

Der findes mindst 40 af disse komfurer i Københavnsområdet. Det ved Sikkerhedsstyrelsen, fordi vvs-firmaer har pligt til at melde ind til gasdistributionsselskaberne, når de installerer et gasapparat.

Det kan dog ikke udelukkes, at der er installeret flere af de pågældende apparater i København eller på Frederiksberg og i Aalborg, som er de steder i Danmark, hvor der er bygas. Distributionsselskaberne på Frederiksberg og i Aalborg er blevet bedt om at undersøge, om der er ovne af samme type i disse områder.

Pressehenvendelser kan rettes til pressekonsulent Ninna Andreasen på telefonnummer 25 43 16 78.