Sikkerhedsstyrelsen banker på hos 200 borgere og virksomheder

Publiceret d. 6. juni 2018
Fra juni og frem fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med, om 200 nye elinstallationer er sikre og lovlige. Det kan både være nye installationer i private hjem eller erhvervslokaler, som styrelsen vil kigge nærmere på. Tilsynet er gratis.

NYHED: I øjeblikket dumper der varslingsbreve ind hos 200 ejere af ejendomme med nye elinstallationer. Sikkerhedsstyrelsen vil over de næste måneder kigge på sikkerhed og lovlighed ved installationerne i 200 bygninger, som for nylig er blevet tilsluttet elnettet.

Det er kvaliteten af elinstallatørernes arbejde med nye installationer, som bliver kigget efter i sømmene.

Tilsynet er gratis for ejerne af bygningerne, og ejendommene er tilfældigt udvalgt. Det kan sammenlignes med, når Arbejdstilsynet udvælger vilkårlige arbejdspladser ud og fører kontrol med arbejdsmiljø og sikkerhed.

- Vi vil gerne ud på tilsyn i boliger og ejendomme, hvor der endnu ikke er lavet et års-gennemgangen. På den måde kan installationsejerne også bruge tilsynet til, at eventuelle fejl og mangler kan blive rettet, siger kontorchef for Kontrol og Anlæg i Sikkerhedsstyrelsen, Søren Assenholt Muff.

Tilsynsbesøget bliver varslet minimum 14 dage, før det skal finde sted. Der er brug for, at ejeren eller en anden er hjemme ved tilsynet.

- Den tilsynsførende skal selvfølgelig kunne komme ind i bygningen. Vedkommende skal kunne komme ind til eltavlen og dele af de faste installationer, men man behøver ikke være til stede under hele tilsynet, uddyber kontorchefen.

Hvis den tilsynsførende finder fejl eller mangler i installationerne, får ejeren besked om det.

Om Sikkerhedsstyrelsen 

Sikkerhedsstyrelsen er blandt andet kontrolmyndighed i forhold til elinstallationer i Danmark.

Det betyder dels, at styrelsen udsteder og fører kontrol med autorisationer til elinstallatørvirksomheder. En del af kontrollen drejer sig om at sikre, at installatørvirksomhederne laver installationer, som lever op til loven og er sikre.

Fejl i installationer kan medføre alvorlige ulykker såsom brand og elektrisk stød.