Det bliver forbudt at medbringe lattergas på offentlige steder eller sælge det til andre

Publiceret d. 30. juni 2023
Fra midnat strammes reglerne for salg og besiddelse af lattergas. Dette skal mindske risikoen for sundhedsmæssige skader ved at bruge lattergas som rusmiddel.
Stor lattergasflaske
Stor lattergasflaske

Dem, der vil bruge lattergas som rusmiddel på en festlig aften, risikerer fremover at blive stoppet af politiet og få en bøde. Fra 1. juli 2023 er det ikke tilladt at være i besiddelse af lattergas på offentligt tilgængelige steder, medmindre man skal bruge det til erhverv eller et andet anerkendelsesværdigt formål. Politiet kan give bøder, hvis de opdager, at nogen har medbragt lattergaspatroner på fx festivaler, i nattelivet eller på uddannelsessteder.

  • Formålet med stramningen af lattergasloven er at begrænse mulighederne for at bruge lattergas som rusmiddel. Der er bred politisk enighed om, at der skal gøres mest muligt for at få lattergas væk fra de steder, hvor unge færdes, så de ikke får varige skader af at anvende lattergas til at få en hurtig rus, siger kontorchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Lattergasloven er også strammet på en række andre punkter fra 1. juli. Generelt gøres det ulovligt at sælge lattergas til beruselse, uanset hvilken mængde der er tale om. Der kommer krav om, at forhandlere i fysiske butikker skal tjekke ID hos kunderne. Derudover skal onlineforhandlere fra 1. juli 2023 have et effektivt system til at sikre, at de ikke sælger lattergas til unge under 18 år. Desuden skal forhandlerne kontrollere cvr-numre, hvis kunder ønsker at købe mere end 17 gram lattergas dagligt, og sociale medier kan blive pålagt at fjerne ulovligt indhold og profiler, hvor der sælges lattergas.

  • Vi har brug for regler, så vi kan stoppe ulovligt salg af lattergas, uanset om det foregår i fysiske butikker, online eller på sociale medier. Vi har set, at meget af salget af lattergas er flyttet fra fysiske butikker og over på sociale medier, og det er vigtigt, at vi kan bremse salget der, hvor det foregår, siger Stine Pedersen.

Både ved ulovligt salg af lattergas og ved besiddelse af det vil man kunne straffes med bøde. Der lægges op til bøder på 3000-5000 kr. alene ved at besidde lattergas på offentligt tilgængelige steder, hvis man bliver stoppet af politiet. Hvis man har medbragt lattergas i så store mængder, at det kan være til videresalg, risikerer man en bøde på 50.000 kr. eller mere, svarende til bødekravet over for butikker og onlineforhandlere.

FAKTABOKS

Det er fra 1. juli 2023 forbudt at medbringe lattergas på offentligt tilgængelige steder. Dette defineres på samme måde som forbuddet mod at medbringe knive i det offentlige rum. Det betyder, at politiet vil kunne gribe ind med krav om bøder, hvis man bliver pågrebet med lattergas, der ikke skal bruges til et lovligt formål.

Offentligt tilgængelige steder er bl.a.:

  • Festivaler
  • Nattelivet, bl.a. barer og diskoteker
  • Gader, pladser og parker
  • Shoppingcentre
  • Markedspladser
  • Strande
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner

Biler, der færdes på offentligt tilgængelige steder, er også omfattet af reglerne.