Gasinstallationer skal udføres og kontrolleres af fagfolk

Publiceret d. 7. juli 2021
Tjek gassikkerheden, hvis du lejer eller køber en campingvogn, cateringvogn eller beboelsesvogn.
Statistik over gasulykker

Det kan være livsfarligt, hvis en gasinstallation ikke er lavet korrekt, så der siver gas eller kulilte ud i et rum med sovende personer. Derfor kræves der autorisation af dem, der skal lave gasinstallationer, og hvis fx en campingvogn, cateringvogn eller skurvogn lejes ud, skal udlejeren sørge for, at gasinstallationen får et årligt eftersyn af en autoriseret vvs-installatør. Hvis du vil sælge en ny campingvogn, er der også krav om, at du får gasinstallationen efterset af en autoriseret installatør og har dokumentation for, at installationen er i orden.

Risiko for forgiftning i lukkede rum

Risikoen ved gasapparater, der bruges i lukkede og uventilerede rum er, at der kan sive gas ud, fordi installationen ikke er tæt. Men derudover kan der også være risiko for forgiftning med kulilte, hvis fx et gaskøleskab ikke som krævet har aftræk til det fri eller aftrækket er defekt. Risikoen bliver endnu større, hvis det gasforbrugende apparat ikke bliver vedligeholdt, så forbrændingen af gassen er dårlig.

- Forgiftning med gas eller kulilte er generelt en risiko, hvis en gasinstallation ikke er korrekt udført eller vedligeholdt. Men man er i endnu større fare i små rum som campingvogne, skurvogne, cateringvogne eller havehuse, hvor koncentrationen af gas eller kulilte hurtigt bliver meget høj, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Alle indendørs gasinstallationer kræver en autoriseret vvs-installatør, både når installationerne etableres og når de skal have et eftersyn. For eksempel er der krav om et eftersyn mindst en gang om året for campingvogne, der lejes ud. Der er ikke specifikke krav for gaskedler, gaskomfurer, gaspejse og andet gasudstyr til privat brug, men det anbefales, at gasapparaterne kontrolleres som beskrevet i fabrikantens anvisninger.

Udendørs gasapparater skal også være i orden

Gasgrill, terrassevarmere og andre gasapparater, der anvendes udendørs, giver ikke samme risiko for forgiftning som gasapparater, der bruges i lukkede rum. Man må selv samle nyindkøbte transportable gasapparater, hvis man følger fabrikantens anvisninger, og man må også udskifte gasslange og regulator på en gasgrill, terrassevarmer, ukrudtsbrænder til privat brug og lignende, hvis det kan gøres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis man har et udendørs gasapparat, der ikke er simpelt og flytbart og det skal tilsluttes en fast gasinstallation, fx fra husets naturgasledning, kræver det imidlertid en autoriseret vvs-installatør.

Generelt skal man også sørge for, at udstyret er monteret korrekt. Gas, der siver ud, udgør en risiko for brand eller eksplosion.- Udstyr med gastilslutning er blevet meget populært, men det skal håndteres og vedligeholdes korrekt, hvis man vil undgå ulykker. Derfor er der også regler for, at noget arbejde kræver fagfolk med autorisation. Og hvis disse regler ikke bliver overholdt, kan det føre til politianmeldelse og bøder, siger Søren Assenholt Muff.

Særligt for brugte beboelsesvogne

Hvis du sælger eller overdrager en brugt beboelsesvogn, har du som sælger pligt til at overdrage en ajourført installationsrapport og apparaternes brugervejledning til køber. Af installationsrapporten skal det fremgå, om der kræves installationsændringer, før installationen kan karakteriseres som sikkerhedsmæssigt forsvarlig.


Teksten er opdateret 22. marts 2022