Gode råd: Sådan sikrer du gassen i kolonihaven

Når det går galt med gas, går det desværre ofte rigtig galt. Derfor er det vigtigt, at du får testet flaskegasinstallationerne i kolonihaven af en autoriseret vvs-installatør.

Installationer med flaskegas er ofte meget praktiske i kolonihaver, hvor der ikke nødvendigvis er adgang til el.

Det giver eksempelvis mulighed for at kunne lave mad på gaskomfuret eller holde fødevarer kolde i gaskøleskabet i kolonihavehuset. Desværre er der altid en risiko forbundet med gas, hvis man ikke håndterer det rigtigt, og når det går galt, går det ofte galt i alvorlig grad.

Derfor skal du som kolonihaveejer være sikker på, at dine flaskegasinstallationer er i orden, så hverken du eller andre kommer til skade.

Det kan du gøre ved at følge disse råd.

Få testet installationen

Mindst hvert andet år bør du få tjekket og testet flaskegasinstallationen. Tjekket skal foretages af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed.

Du skal være opmærksom på, at hvis du for eksempel har en gasvandvarmer, kan det være omfattet af et lovpligtigt servicekrav hvert andet år. Spørg din vvs-installatør, hvis du er i tvivl.

Det er kun autoriserede virksomheder, som må arbejde på installationer, og det gælder også installationer med flaskegas.

Du kan tjekke, om din håndværker har den rette autorisation i vores autorisationsregister via linket nedenfor.

Ret op på fejl

Hvis installatøren finder fejl på flaskegasinstallationen, skal de udbedres.

Igen er det vigtigt at sørge for, at den håndværker, som du får til det, er autoriseret til at arbejde med installationer.

Ellers risikerer du både, at installationen er farlig og ulovlig.

Installationer er ikke gør det selv-arbejde

Mens man som privatperson gerne må tilslutte eksempelvis en gasgrill eller en ukrudtsbrænder til en gasflaske og bruge apparaterne udendørs, så må man ikke pille i indendørs flaskegasinstallationer.

En flaskegasinstallation omfatter en ledningsført gastilslutning, som bliver ført ind i huset og sat til et gasforbrugende apparat – eksempelvis et gaskomfur.

En flaskegasinstallation skal være udført som fast rørinstallation, som eksempelvis sluttes til komfuret. Der må kun anvendes en gasslange, hvis det er nødvendigt af hensyn til rengøring eller vibrationer. En gasslange skal altid være så kort som mulig, og det skal være muligt for installatøren at efterse og udskifte den.

Det er ikke gør det selv-arbejde. Både dit eget og andres liv bliver sat i fare med hjemmegjorte løsninger.

Få derfor altid en autoriseret vvs-installatørvirksomhed til at etablere, servicere og eventuelt reparere gasinstallationer – også flaskegasinstallationer.

Brug af gasprodukter

Nogle har små gasblus beregnet til gasdåser i deres kolonihavehus i stedet for en fast gasinstallation. Når man bruger disse gasapparater, skal man altid følge fabrikantens anvisninger i manualen. Det gælder både i forhold til, hvordan du bruger apparaterne, og den type af gasdåser, som du slutter til apparatet.

I kolonihaven har du måske også gasprodukter og –udstyr til udendørs brug. For eksempel en gasgrill, en ukrudtsbrænder eller en terrassevarmer.

Via linkene neden for finder du gode råd til sikker brug af dem.

Husk at placere gasalarmen korrekt

Mange ved godt, at røgalarmen skal sidde højt, fordi røg flyver opad. Men det forholder sig omvendt med flaskegas. Den er nemlig tungere end luften i atmosfæren. 

Derfor er det vigtigt, at du placerer gasalarmen i kolonihaven langs gulvet. Ellers risikerer du, at den ikke advarer dig i tide, hvis der skulle ske en fejl på flaskegasinstallationen, så der siver gas ud. 

Har du derimod naturgas, skal gasalarmen sidde højt.