Sådan bruger du flaskegas sikkert

Salget af gasprodukter som terrassevarmere, ukrudtsbrændere og gasgrill er stigende i Danmark. Det betyder, at flere skal lære at håndtere flaskegas korrekt.

Tryg fritid med flaskegas

Det handler om, at du kan være tryg i forbindelse med at bruger flaskegas. Det er en både praktisk og miljøvenlig energikilde i sommerhus, båd og campingvogn.

Alvorlige ulykker

Heldigvis sker der ikke mange flaskegaseksplosioner i Danmark. Tallet ligger et sted mellem fem og ti om året. Men når ulykkerne sker, har de ofte et forfærdeligt omfang. Derfor er det vigtigt, at du kun bruger godkendt udstyr og følger brugsanvisningerne nøje.

Gode råd, når du bruger flaskegas

Brug kun godkendt udstyr

Du skal læse vejledningen, før du tager dit gasudstyr i brug. Udstyret skal være DG- eller CE-mærket og være ledsaget af en dansk brugsanvisning. Du må aldrig bruge udstyr, der er mærket "kun til udendørs brug" indendørs.

Køb gas, der passer

Du skal være meget opmærksom på, at gasflasken passer til dit gasudstyr. Tag derfor brugsanvisningen til dit udstyr med, når du køber en flaske. På den måde er du helt sikker på, at tingene passer sammen.

Skift flaske forsigtigt

Du skal slukke apparatet og lukke ventilen, før du skifter gasflaske. Sørg for, at regulatoren er korrekt monteret og fastlåst på flaskeventilen, inden du åbner afspærringsventilen. Til sidst bruger du sæbevand til at kontrollere samlinger for utætheder.

Pas på gas, du ikke bruger

Du skal sørge for, at alle ventiler er lukket, når du ikke bruger udstyret. Det gælder også tomme flasker. Når du ikke skal bruge udstyret i længere tid, skal du frakoble flasken. Opbevar altid gasflasker stående og hav aldrig mere end én flaske i reserve indendørs. Opbevar aldrig gasflasker i kælderen.

Hold dit gasudstyr vedlige

Du bør jævnligt kontrollere, at gasslangen ikke er synligt slidt eller afbleget af sollys. Der må ikke opstå revner i gummiet, når slangen bøjes. Du skal udskifte slangen, hvis du er det mindste i tvivl.