Dit ansvar som ejer af lejeboliger

Som ejer af en bolig har du i udgangspunktet altid ansvaret for de faste elektriske installationer. Her på siden kan du se, hvad du skal være særlig opmærksom på, når det gælder el i en lejebolig.

Du skal bruge autoriserede virksomheder til autorisationskrævende arbejde, du bør sikre at dine RCD-fejlstrømsafbrydere virker, du skal beholde jordforbindelse og du skal behandle el-materiel efter brugsanvisningen.

Du har ansvaret for installationerne

Som ejer af en bolig har du ansvaret for de elektriske installationer – også selvom du lejer boligen ud.  Det betyder, at det er dit ansvar, at hverken mennesker eller husdyr kan komme skade, når de er i kontakt med elinstallationer. Bygningen og indbo må heller ikke kunne tage skade af elinstallationerne.

Du bør derfor indarbejde vedligehold af el i din lejebolig i din drift af de bygninger, du ejer.

Lejerne er til gengæld ansvarlig for at de bruger installationerne korrekt.

Installationerne skal være lovlige – brug kun autoriserede virksomheder

Det er vigtigt, at du bruger autoriserede virksomheder inden for el til at lave vedligehold og nye installationer i dine bygninger. Selvom du har medarbejdere til drift af bygningerne, som mener, at de kan udføre opgaverne, så er det vigtigt for sikkerheden, at det er autoriserede virksomheder. De har kompetencerne til at lave installationer, der er lovlige og sikre for dine lejere og bygningen.

Simple opgaver, der ikke kræver autorisation, kan medarbejdere godt lave. 

RCD fejlstrømsafbryder redder liv

RCD er tidligere kendt som HFI og HPFI redder liv, når de virker og passer til boligens behov. De klarer fejlstrømme, når for eksempel en strømførende del i et køleskab rører ved kabinettet, så man får stød ved at røre ved køleskabet. Det hjælper til med at undgå skader på personer og dyr samt kan forhindre nogle brande.

RCD type A (tidligere HPFI) passer til de fleste behov i moderne hjem med for eksempel hårde hvidevarer, IT-udstyr og TV, der er under 20 år gamle. RCD type AC passer til meget få boligers behov, da der for eksempel ikke må være nyere hvidevarer. RDC af typen AC har ikke været lovlige i nye bygninger siden 1975.

Har din bolig HFI-afbryder bør de udskiftes med en RCD TYPE A og eventuelt suppleres med en AFDD-afbryder. En AFDD-afbryder kaldes også en gnistdetektor, da den overvåger elinstallationen og opdager problemerne inden de for eksempel giver gnister, der kan starte en brand.

Se video om gnistdetektor:

Tjek at boligernes RCD fejlstrømsafbryder virker

Hvis din RCD fejlstrømsafbryder ikke virker, hjælper den ingen, og derfor er det en god idé at teste den et par gange om året. Du kan i videoen herunder se, hvordan man gør.

Bevar jordforbindelsen og undgå livsfarligt stød

Stikprop og stikkontakt skal passe sammen, så inventar med jordforbindelse bliver ved med at have jordforbindelse. Ved at bevare jordforbindelsen undgår du, at dine lejere får stød, hvis der opstår fejl i installationen.

Se videoen herunder og hør inspektør Steen Søgaard fortælle om stikkontaktsystemer og jordforbindelser.

Behandl el-inventar efter brugsanvisningen

Hvis du lejer boliger ud med el-inventar som komfur og køleskab, er det vigtigt, at du installerer inventaret forsvarligt og efter brugsanvisningen. Du må ikke lave ombygninger af inventaret, selvom det umiddelbart ikke virker som en sikkerhedsrisiko.

Tilpasning af trinnetter kostede liv

Fra 2013:

Sikkerhedsstyrelsen advarer: Tilsyn finder over 200 farlige ombyggede minikøkkener

Sikkerhedsstyrelsen advarer om alvorlig risiko, hvis de populære ”minikøkkener” ombygges. Styrelsen kører i øjeblikket en stor tilsynskampagne i ungdomsboliger – og har efter 350 besøg fundet farlige ombygninger i 70 procent af køkkenerne. Problemet er, at køleskabene udskiftes på en måde, så det kan give livsfarlige stød og brand.

Sikkerhedsstyrelsen har siden maj besøgt 350 ungdomsboliger og kollegieværelser med minikøkkener – såkaldte trinetter. I 210 boliger var der udskiftet køleskab, og i 205 af tilfældene var ombygningen ikke sikker. Det svarer til, at 70 procent af køkkenerne er ombygget på en måde, der medfører en alvorlig risiko. Det får nu styrelsen til at opfordre ejere af boliger med trinetter til at undersøge, om der er sket ombygninger, f.eks. udskiftning af køleskabet.

- Vi kan konstatere, at der er sket mange ombygninger – og oftest er køleskabet skiftet ud. Desværre viser det sig, at det er gjort på en måde, så der kan være adgang til spændingsførende dele. I andre tilfælde, har der været brandtilløb på køleskabet. Groft sagt kan det første give livsfarligt stød, mens det andet kan føre til brand, siger Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen. 

Få det undersøgt 
Sikkerhedsstyrelsen har valgt at køre tilsyn på trinetterne, fordi en ombygget trinette har ført til en dødsbrand i en ungdomsbolig.

- Problemet opstår, når det nye køleskab er større end det oprindelige. Det, vi ser, er, at topstykket og mellempladen fjernes. Det betyder, at beskyttelsen mod de spændingsførende dele er væk, og afstanden mellem kogeplade og brandbare dele mindskes betydeligt. Det kan betyde kortslutning eller brand, da køleskabet er monteret direkte under kogepladen, siger Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer boligselskaber, kollegieforeninger og andre, der har installeret trinetter til at få undersøgt, om der er sket ombygning. Det kan være udskiftning af køleskabet, af kogepladerne eller begge dele.  Styrelsen har lavet fire gode råd til, hvordan man bør agere som ejer.

Styrelsen fortsætter med at køre tilsyn på ungdomsboliger sommeren over. Udover at tjekke trinetterne, så registrerer styrelsen også, om der er en røgalarm i boligen. Ud af de til nu 350 besøgte boliger havde 71 procent ikke en røgalarm. Og det kan være yderst farligt netop dér, hvor der er brandfare på grund af den ulovlige ombygning af køkkenet.

Se hvor farligt det er 
Denne video viser, hvor galt det kan gå, når trinetten er ombygget, så der kan gå ild i køleskabet.

Videoen er bestilt af Sikkerhedsstyrelsen, og er lavet af Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Køleskab og kogeplader på videoen er ombygget på akkurat samme måde, som i de mange trinettekøkkener, Sikkerhedsstyrelsen har besøgt i forbindelse med tilsyn. I løbet af en time er der tydeligt brandtilløb på køleskabet.

Gode råd til gennemgang af trinetter:

  1. Undersøg, om køleskabene er blevet udskiftet i trinetterne
  2. Hvis ja, så undgå at trinetten bliver brugt og få en autoriseret elinstallatør til at undersøge, om der er sket en ulovlig og farlig ombygning
  3. Hvis der er lavet en farlig ombygning, bør dette straks udbedres, da det kan være livsfarligt
  4. Sørg for, at der er en røgalarm, der virker, i boligen

 

Love og regler

I 2017 trådte en ny elsikkerhedslov i kraft. Loven har haft en overgangsperiode på to år mellem de gamle og de nye regler. Overgangsperioden stopper juli 2019.