Hold afstand når du affyrer fyrværkeri

Publiceret d. 11. december 2019
Der hører fyrværkeri til en rigtigt god nytårsaften, men der skal helst ikke ske ulykker, når det fyres af. Sørg for at holde afstand både til tilskuere og til bygninger, landbrug med dyr og andet, der kan tage skade af ild eller larm fra fyrværkeriet.
Fyrværkeri
Fyrværkeri

Fyrværkeri, der er antændt, kan skade børn og voksne, der er for tæt på og bliver ramt af fyrværkeriet. Men det kan også sætte ild på bygninger, høstakke, tør beplantning og andet brændbart, hvis der ikke bliver holdt tilstrækkelig afstand. Ligeledes kan både dyr på landbrug og hundekenneler og familiens kæledyr blive skræmt af larm og lysglimt fra fyrværkeri, der fyres af tæt på dyrene.

Der er faste regler for, hvor stor afstand der skal være, når der skydes fyrværkeri af.

  • Til døråbninger, porte og andre åbninger i bygninger skal der være mindst ti meter, når der skydes raketter af.
  • Til bygninger med tag, der let antændes, for eksempel stråtag, skal der holdes en afstand på mindst 100 meter, når der skydes fyrværkeri af. Med raketter skal der holdes mindst 200 meters afstand. Samme afstandskrav er der til let antændelig bevoksning, oplag af brændbare materialer og lignende.
  • Der skal være mindst 100 meters afstand til landbrug med dyrehold, hundekenneler eller marker med dyr, der går ude.

Bemærk, at i blæsevejr skal der i vindretningen være dobbelt så stor afstand til bygninger og beplantning, der kan antændes. Det betyder, at der skal være mindst 20 meter til åbninger i bygninger, og man skal holde sig mindst 400 meter fra bygninger med stråtag, bevoksning og brændbart materiale, når der skydes raketter af. Med andet fyrværkeri skal man holde mindst 200 meters afstand i vindretningen.

En kommune kan forbyde brug af fyrværkeri i et område, hvor der en særlig risiko. Det kan for eksempel være i et tørt naturområde, i en bydel med stråtækte huse eller nær virksomheder, hvor brandfaren på grund af fyrværkeri kan udgøre en særlig risiko.

Kommunerne har også mulighed for at fastsætte særlige afstandskrav i et område af hensyn til sikkerheden for mennesker, dyr eller ejendomme.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Sik.dk/privat/fyrvaerkeri er der mere information om sikker brug af fyrværkeri.