Ekspertgrupperapport efter Seest

Publiceret d. 15. maj 2006
Efter fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding den 3. november 2004 iværksatte regeringen en række initiativer til forbedring affyrværkerisikkerheden, som trådte i kraft i efteråret 2005.

NYHED: Den 26. august 2005 nedsatte økonomi- og erhvervsministeren og forsvarsministeren en uafhængig ekspertgruppe, der skulle gennemgå de berørte myndigheders aktiviteter i perioden fra fyrværkeriulykken i Holland den 13. maj 2000 frem tilfyrværkeriulykken i Seest.

Rapporten er netop offentliggjort og fastslår: ”at der ikke ses at være begået lovovertrædelser af de berørte danske myndigheder.” Ekspertgruppen finder desuden, at ”man ikke finder grundlag for at udtale, at de involverede danske myndigheder vidste eller burde vide, at fyrværkeri af den pågældende karakter kunne indebære væsentlige sikkerhedsmæssige risici”. Endelig mener Ekspertgruppen ”ikke, at sagsbehandlinger i de danske berørte myndigheder har været behæftet med fejl, som er årsag til ulykken i Seest, hverken til selve antændelsen eller skadesomfanget.”

Det er Ekspertgruppens vurdering, at det eneste, der med sikkerhed kunne have forhindret ulykken, var et totalt forbud mod fyrværkeri.

Rapporten rejser dog samtidig nogle kritikpunkter. Det gælder bl.a.spørgsmålet om, at der ikke blev stillet krav om VVM-undersøgelse af virksomheden, og at der ikke efter ulykken i Holland blev indført skærpede regler om afstanden fra fyrværkerioplag til anden bebyggelse, hvilket flere europæiske lande gjorde. Derudover bemærkes, at tilsynene med virksomheden måske skulle have været mere intense og fundet sted i højsæsonen.

Indsatsen fra det lokale beredskab og det lokale politi fremhæves ligeledes af Ekspertgruppen. Det anføres, at beredskabets og politiets indsats var en af årsagerne til, at skaderne ved ulykken i Seest var væsentlig mindre end skaderne i forbindelse med ulykken i Enschede i 2000. Det lykkedes blandt andet for de danske myndigheder at evakuere 924 personer fra Seest.

Forsvarsminister Søren Gade:

- Det har været meget vigtigt for regeringen at få klarlagt, om nogen myndigheder har begået lovovertrædelser forud for ulykken i Seest, eller om der i øvrigt burde have været ageret anderledes efter ulykken i Holland i 2000. Der er ikke begået lovovertrædelser, men der rejses dog nogle kritikpunkter. Der udtrykkes blandt andet kritik af, at virksomhedens godkendelse efter fyrværkerilovgivningen ikke var blevet forlænget, hvilket selvfølgelig ikke er tilfredsstillende. Undersøgelsen fastslår dog, at dette ikke havde nogen betydning for ulykken. Ekspertgruppen udtrykker også forundring over, at Beredskabsstyrelsen ikke skærpede afstandskravene efter ulykken i Holland i 2000 i lighed med visse andre europæiske lande. På baggrund af ulykken i Seest kunne jeg ønske mig, at man efter ulykken i Holland i 2000 havde skelet mere til, hvad andre lande gjorde. Det er derfor godt, at der på baggrund af regeringens kulegrav­nings­udvalgs anbefalinger er fastsat nye afstands­krav. Rapporten fastslår dog samtidig, at ulykken ikke kunne være forhindret uden et totalt forbud mod fyrværkeri.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen:

- Ulykken gav os alle ny viden om fyrværkeri. Derfor gennemførte regeringen hurtigst muligt nye regler på hele området, som trådte i kraft i efteråret 2005. Jeg er meget tilfreds med, at Ekspertgruppen i sin rapport udtrykker stor anerkendelse for det udførte arbejde, som har ført til markante ændringer af de hidtil gældende regler. Bl.a. er der indført skærpede afstandskrav fra fyrværkerivirksomhed til omkringliggende bebyggelse, og fyrværkeriet er blevet mindre kraftigt. Dertil kommer, at hele fyrværkeriområdet fra januar i år er samlet i Sikkerhedsstyrelsen af hensyn til en så enkel myndighedsstruktur som muligt.