Ulykker og hændelser

Data på ulykker og hændelser.

Opgørelser over hændelser i elanlæg 2016-nu

Opgørelse over hændelser i elanlæg 2022

I 2022 blev der indrapporteret 118 hændelser i form af ulykker og nærved-hændelser på elektriske anlæg. Disse fordeler sig således:

  • 75 hændelser med materielle skader
  • 32 hændelser med personskade
  • 10 nær-ved-hændelser
  • 1 hændelse med døden til følge

Af hændelserne skete 68 af hændelserne på lavspændingsanlæg og 50 på højspændingsanlæg.

Hændelser med personskade fordeler sig således:

  • 16 personskader var el-relaterede arbejdsfejl
  • 13 personskader var ikke el-relaterede arbejdsfejl
  • 3 personskader var lægmand, der kom i kontakt med spændingsførende dele

I forhold til 2021 er der sket et fald i antallet af indberetninger. Antallet er faldet fra 130 i 2021 til 118 i 2022, der er tale om et fald på 9 %.
Indberetninger af hændelser med materiel skade og nær-ved-hændelser er faldet med henholdsvis 6 og 7 hændelser.

Download

Opgørelse over hændelser i elanlæg 2021

I 2021 blev der indrapporteret 130 hændelser i form af ulykker og nær-ved-hændelser på elektriske anlæg.  Der var 32 indberetninger om personskader, 85 indberetninger om materielle skader og 13 nær-ved-hændelser. I 2021 var der ingen dødsulykker. 64 af hændelserne var sket på lavspændingsanlæg og 66 på højspændingsanlæg. 

Personskaderne fordeler sig med en overvægt på arbejdsfejl, hvor der skete i alt 29 skader. 

I forhold til 2020 er der igen sket en stigning i antallet af indberetninger. Antallet er øget fra 107 i 2020 til 130 i 2021. Der er tale om en stigning på 21,5%, og stigningen skyldes primært flere indberetninger af hændelser med materiel skade og nær-ved-hændelser.

Download hændelser i elanlæg 2021

Opgørelse over hændelser i elanlæg 2020

I 2020 blev der indrapporteret 107 hændelser i form af ulykker og nær-ved-hændelser på elektriske anlæg.  Der var 28 indberetninger om personskader, 72 indberetninger om materielle skader og 7 nær-ved-hændelser. I 2020 var der ingen dødsulykker. 46 af hændelserne var sket på lavspændingsanlæg og 59 på højspændingsanlæg. I to tilfælde var spændingsniveauet ikke oplyst.

Personskaderne fordeler sig med en overvægt på arbejdsfejl, hvor der skete i alt 26 skader, og fejl ved materiel med to skader.

I forhold til 2019 er der sket en kraftig stigning i antallet af indberetninger. Antallet er øget fra 69 i 2019 til 107 i 2020. Der er tale om en stigning på 55 %, og stigningen skyldes primært flere indberetninger af hændelser med materiel skade.

Download hændelser i elanlæg 2020

Opgørelse over hændelser i elanlæg 2019

I 2019 blev der indrapporteret 69 hændelser omfattende ulykker og nær-ved-hændelser på elektriske anlæg. Hændelserne fordeler sig samlet set over 24 indberetninger om personskader, 40 indberetninger om materielle skader og 5 nær-ved-hændelser. I 2019 var der ingen dødsulykker. 41 af hændelserne var sket på lavspændingsanlæg og 28 på højspændingsanlæg.

Personskaderne fordeler sig med en overvægt på procedurefejl, hvor der skete i alt 15 skader, og anlægsfejl med 6 skader. De resterende 3 hændelser fordeler sig på kategorierne uheld og ukendt. Der er tale om en ændring i forhold til 2018, hvor personskaderne hovedsageligt fordelte sig mellem kategorierne uheld og procedurefejl.

Download hændelser i elanlæg 2019

Opgørelse over hændelser i elanlæg 2018

Der er i 2018 blevet indberettet 64 elulykker og 3 nær-vedhændelser i elektriske anlæg. Ulykkerne fordeler sig samlet set over 2 dødsulykker, 17 personskader og 45 hændelser med materielle skader.

26 af hændelserne med materielle skader skyldes elbrande i kabelskabe. Hovedårsagen til disse var anlægsfejl.

De oftest forekommende årsager til hændelser var anlægsfejl og uheld og procedurefejl. Hovedparten af anlægsfejlene førte til brande i kabelskabe og stationer. Personskaderne fordeler sig hovedsageligt på ”uheld” og ”procedurefejl”.

Download hændelser i elanlæg 2018

Opgørelse over hændelser i elanlæg 2017

Download hændelser i elanlæg 2017

Opgørelse over hændelser i elforsyningsanlæg i 2016

Download hændelser i elforsyningsanlæg 2016

Opgørelse over ulykker med gas (2016 og 2017)

Opgørelse over ulykker med gas i 2017

Download ulykker med gas i 2017 

Opgørelse over ulykker med gas i 2016

Download ulykker med gas i 2016 

Fyrværkerirapporter 2007-2013

 

Fyrværkerirapporter

Oversigter over fyrværkerirapporter og fyrværkeriskader udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i årene 2007-2013.

Nye fyrværkeristatistikker kan ses hos Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital.

Se link nedenfor.

 

Fyrværkeriskader

Læs statistikken for antallet af skader forårsaget af fyrværkeri ved nytåret.

Statistik over elulykker 2007-2012

Sikkerhedsstyrelsen forventer ikke at udgive ulykkesstatistikken for 2011 og 2012. Det skyldes, at der er sket en række ændringer i vores datagrundlag.

Ulykkesstatistik

Vi er i øjeblikket ved at vurdere, hvilke muligheder vi har for at udgive statistikker på området fremover.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde konkrete eksempler på farlige hændelser med strøm. Eksemplerne dækker forskellige typiske arbejdsområder, fx tavler, faste installationer, brugsgenstande m.m.