Nyt Råd for El- og Gasteknisk Sikkerhed

Publiceret d. 7. april 2016
Erhvervs- og vækstministeren har med virkning fra 1. januar 2016 nedsat et nyt Råd for El- og Gasteknisk Sikkerhed, som ministeren kan rådføre sig med om den sikkerhedstekniske udvikling på el- og gasområdet.

NYHED: Rådets medlemmer får til opgave at holde sig informeret om den el- og gastekniske udvikling som baggrund for at kunne rådgive ministeren.

- Det er vigtigt for konkurrenceevnen og vækstmulighederne, at vi til stadighed er i stand til at udnytte den nyeste teknologiske udvikling på el- og gasområdet. Vi skal være på forkant uden at gå på kompromis med sikkerheden. En af opgaverne for Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed bliver netop at bidrage til udviklingen på området. Vidensniveauet er højt blandt medlemmerne, og kombinationen af strategisk og praktisk viden betyder, at den teknologiske udvikling både kan foregribes og omsættes til konkrete initiativer, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed er nedsat med hjemmel i elsikkerhedsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016, og rådet er bredt sammensat af repræsentanter for uddannelses- og rådgivningssektoren, brancheorganisationer og forbrugerinteresser. Som formand for rådet har erhvervs- og vækstministeren udpeget rektor for Aalborg Universitet, civilingeniør Per Michael Johansen, og Sikkerhedsstyrelsen er sekretariat for rådet.

- Jeg ser meget frem til at komme i gang med arbejdet. Rådet har en central rolle i forhold til rådgivning af ministeren. Det er derfor min ambition, at vi kan tænke fremtidsorienteret og fremme udviklingen på en måde, så danske styrkepositioner indenfor el- og gasteknisk sikkerhed medvirker til vækst i de danske virksomheder, siger Per Michael Johansen.

Rådet skal fungere som et uafhængigt og sagkyndigt råd inden for el- og gasteknisk sikkerhed. Sammensætningen af medlemskredsen er fastlagt i elsikkerhedsloven, hvor det fremgår, at medlemmerne tilsammen skal repræsentere et højt strategisk niveau, have en bred indsigt og have en særlig viden om el- og gasteknisk sikkerhed.

Medlemmerne af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed er udpeget af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen for en fire års periode. Rådet har været samlet til første møde den 7. april 2016.

Medlemmerne af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed er:

  • Formand: Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet
  • Udpeget af Danske Erhvervsakademier: Anette Becker Berg, uddannelsesdirektør
  • Udpeget af Danske Universiteter: Björn R. Andresen, civilingeniør
  • Udpeget af Danske Erhvervsskoler: Kristian Stagis, uddannelseschef el, automation og data
  • Udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Lene Holst Kjærgaard, forretningschef
  • Udpeget af Dansk Industri: Elly Kjems Hove, branchedirektør
  • Udpeget af TEKNIQ: Niels Jørgen Hansen, adm. direktør
  • Udpeget af Dansk Energi: Tomas Christensen, director system operation
  • Udpeget af Maskinmestrenes Forening: Per Jørgensen, formand
  • Udpeget af Forbrugerrådet TÆNK: Christian Jarby, seniorrådgiver