Forbud mod opsendelse af skylanterner uden tilladelse

Publiceret d. 8. oktober 2015
Trafik-og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har i fællesskab evalueret regelsæt og en række episoder, hvor skylanterner har eller er mistænkt for at have forårsaget brand.

NYHED: Det smukke syn af skylanterner, som stiger mod himlen, står ikke mål med den brandrisiko som opsendelse af lamperne udgør. Trafik- og Byggestyrelsen har konkluderet, at skylanterner, der også er kendt som rispapirlamper, per definition skal betragtes som ubemandede friballoner af kategorien ”let”. Det betyder, at brugen af lanterner er reguleret af en EU-forordning* og derfor ikke må opsendes uden tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen.

”En sådan tilladelse vil sandsynligvis ikke blive givet ud fra den viden, vi har i dag, da vi er af den opfattelse, at opsendelse umiddelbart ikke vil kunne ske på en måde, som er sikker i forhold til den øvrige luftfart og personer eller ejendom på jorden,” siger Per Schmock, kontorchef i Trafik- og Byggestyrelsen.

Skylanterner, som i de senere år ofte er blevet brugt ved bryllupper og andre festlige lejligheder, opsendes ved hjælp af varm luft. Det sker typisk ved at placere en lille tændkilde i bunden af lampen, som varmer luften op, og som dermed får skylanternen til at svæve. Desværre udgør lanternen en væsentlig brandrisiko, og kan forvolde stor skade, hvis den eksempelvis lander i et stråtækt hus eller andre steder, hvor der er høj brandfare.

Opsendelse af skylanterne i Danmark uden Trafik- og Byggestyrelsens tilladelse udgør en overtrædelse af reglerne og straffes efter luftfartslovens § 149, stk. 11, med bøde eller fængsel indtil fire måneder.

Pressekontakt:
Pressechef Søren Kragh Pedersen
Trafik- og Byggestyrelsen
skp@tbst.dk

* Forordning nr. 923/2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (SERA-forordningen) og for Grønland og Færøerne i Trafik- og Byggestyrelsens bekendtgørelse, BL 7-9.