Markedsovervågningsudvalget

Sikkerhedsstyrelsen har formandskabet og sekretariatsbetjeningen af Markedsovervågningsudvalget. Udvalget er etableret som led i regeringens handlingsplan fra 2010 om et mere åbent og sikkert indre marked.