Vi er klar til at hjælpe virksomheder med skift af gas

Publiceret d. 27. juni 2022
Flere virksomheder ønsker at ændre på deres gasinstallation på grund af forsyningssituationen og de stigende priser. Køber man nye gastyper eller mixer ny gas, så husk at anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen, der skal sikre, at gaskvaliteten er i orden og ikke til fare.
Gasinstallation
Gasinstallation

I en lang årrække har det af praktiske og økonomiske årsager været fordelagtigt at købe og anvende den godkendte tilgængelige gas på det danske marked. Men nu ønsker flere virksomheder grundet Ruslands reducerede gasforsyning til Europa at ændre på deres gasinstallation og levering af gastype. I den nuværende situation er nogle danske virksomheder derfor begyndt at købe deres egen gas i udlandet eller blander selv gas fra danske distributionsselskaber.

- Gaskvaliteter varierer fra land til land, og det er vigtigt have den rette gaskvalitet, så den kan bruges sikkert og mest økonomisk fordelagtigt. Er kriterierne ikke opfyldt, så kan det betyde dårlig økonomi for virksomheden eller i yderste konsekvens føre til en eksplosion. Det er derfor vigtigt, at ændringer anmeldes til os, så vi kan godkende om gaskvaliteten er, som den skal være, siger kontorchef Søren Muff Assenholt.

Det skal også anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen, hvis der installeres nye gasanlæg eller anvendes en erstatningsgas i stedet for naturgas, bygas eller flaskegas.

- Vi lover hurtig hjælp, da vi udmærket er klar over den situation, som nogle virksomheder står i. Men det er vigtigt, at virksomhederne ikke går på kompromis med sikkerheden, siger Søren Muff Assenholt.

Hvis man som privatperson ændrer på sin gasinstallation, så skal det også anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen.