Undgå ulykker: Tjek trampolinen og hop med hovedet

Publiceret d. 20. marts 2020
Skoler og daginstitutioner er lukkede, og det betyder, at rigtig mange forældre er hjemme med deres børn i disse dage. Samtidig viser forårsvejret sig fra sin solrige side, og det betyder, at mange børnefamilier finder havetrampolinen frem igen. Desværre ender hopperiet engang imellem med ulykker. Børneulykkesfonden og Sikkerhedsstyrelsen giver gode råd til god hoppeadfærd og sikkerhedstjek af trampolinen.
En dreng der hopper på trampolin

Foråret titter endelig frem, og haven kalder efter at blive brugt igen efter en lang, våd vinter.

For mange børnefamilier betyder det, at havetrampolinen skal frem og i brug. Desværre ender legen på trampolinen hvert år med ulykker for danske børn. Oftest skyldes ulykkerne den måde, trampolinen bliver brugt på, eller den stand, den er i.

Derfor giver Børneulykkesfonden og Sikkerhedsstyrelsen gode råd til de danske børnefamilier, så de undgår, at legen i haven ender med en tur på skadestuen.

- Det er vigtigt, at forældre giver trampolinen et sikkerhedstjek, inden den bliver taget i brug. Det gælder både, hvis trampolinen har været opbevaret indendørs for vinteren, og hvis den har stået ude, siger konstitueret vicedirektør i Sikkerhedsstyrelsen Lone Brose.

Et tjek bør indebære, at man sikrer sig, at skruer og kantpuder er sikkert monteret, og at samlinger og ben sidder ordentligt fast. Udskift rustne fjedre, og tjek, at der ikke er huller i dugen. Der skal også være god plads over og rundt om trampolinen, og underlaget skal være jævnt og blødt.

Husk de gode hopperåd og hold øje

Mange ulykker kan forebygges ved at følge de gode hopperåd: Hop altid én ad gangen, brug sikkerhedsnet, slå aldrig saltomortaler, og børn under seks år skal have en voksen med ved trampolinen.

Desværre viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Børneulykkesfonden, at 27 % af de adspurgte forældre til børn mellem 0-2 år ”ofte” eller ”nogle gange” lader deres barn hoppe på trampolinen, uden der er en voksen til stede. For forældre til børn mellem 3-5 år er tallet helt oppe på 69 %. 

De tal bekymrer Henriette Madsen, som er generalsekretær i Børneulykkesfonden:

- Mange børn under 6 år synes naturligvis, ligesom de større børn, at trampolinen er helt fantastisk. Jeg vil dog anbefale, at man holder ekstra øje med mindre børn, når de hopper. De kan ikke styre deres egne hop, og hvordan de lander - og samtidig er deres knogler også mere sårbare over for brud.

Henriette Madsen fortsætter:

- Trampolinen er et fantastisk redskab til at få børn i bevægelse, så de skal endelig have lov til at hoppe løs. Og med en god hoppeadfærd og en trampolin i god stand, kan hopperiet langt hen ad vejen foregår på en sikker måde.  

De fem trampolinråd

1. Hop altid én ad gangen.

2. Brug sikkerhedsnettet.

3. Slå aldrig saltomortaler.

4. Børn under seks år skal have en voksen med ved trampolinen.

5. Husk jævnligt at give trampolinen et sikkerhedstjek.

Sådan giver du trampolinen et sikkerhedstjek

1. Sørg for, at skruer og kantpuden er sikkert monteret.

2. Tjek at samlingerne og benene sidder ordentligt fast.

3. Skift rustne fjedre og tjek at dugen er uden huller eller revner.

4. Tjek trampolinens omgivelser – er der god plads over og rundt om trampolinen.

5. Undersøg om underlaget er jævnt og blødt, fx græs.

Tal fra undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af Epinion for Børneulykkesfonden. Der er gennemført 1.014 CAWI-interviews med danske forældre i alderen i 18-56+ med hjemmeboende børn under 16 år. Undersøgelsen er foretaget i januar/februar 2020.

Håndtering af trampolinen

  • 39 % af de adspurgte pakker trampolinen ned, når udendørssæsonen er ovre.
  • 40 % af de adspurgte lader trampolinen stå ude hele året.

Sikkerhedstjek af trampolinen

  • 41 % af de adspurgte sikkerhedstjekker trampolinen hvert halve år.
  • 39 % af de adspurgte sikkerhedstjekker trampolinen én gang om året.
  • 13 % af de adspurgte sikkerhedstjekker hvert andet år eller sjældnere eller aldrig.

Adfærd i forhold til trampolinen

  • 78 % af de adspurgte lader ofte eller nogle gange deres barn hoppe på trampolinen uden at der er en voksen til stede.
  • 27% af de adspurgte, med børn i alderen 0-2 år, lader ofte eller nogle gange deres barn hoppe på trampolinen uden at der er en voksen til stede.
  • 69% af de adspurgte, med børn i alderen 3-5 år, lader ofte eller nogle gange deres barn hoppe på trampolinen uden at der er en voksen til stede.
  • 82 % af adspurgte har talt med deres barn om hvordan de skal hoppe på trampolinen for at undgå ulykker.