Tre nye love på Sikkerhedsstyrelsens områder

Publiceret d. 4. juni 2020
Folketinget har 4. juni 2020 vedtaget tre love på Sikkerhedsstyrelsens områder. Det drejer sig om lattergasloven, produktloven og lov om ædle metaller og konfliktmineraler.
PROD_love_regler_paragraf_08102018
Paragraftegn

Lattergasloven

Formålet med lattergasloven er at begrænse salget af lattergas for at stoppe uønsket forbrug af lattergas til beruselsesformål. Loven træder i kraft 10. juni, og fra den dato bliver det forbudt at sælge lattergas til forbrugere under 18 år. Det bliver også forbudt at sælge mere end 17 gram lattergas pr. dag til forbrugere, og det bliver forbudt at sælge lattergas i butikker, hvor der sælges alkohol, tobak eller e-cigaretter m.v. Derudover bliver det forbudt for unge under 18 år at indføre lattergas til Danmark, og for personer over 18 år bliver det kun tilladt at indføre 17 gram lattergas pr. dag.

Reglerne gælder kun for salg af lattergas til forbrugere. For dem, der anvender lattergas erhvervsmæssigt, for eksempel i forbindelse med fødevarevirksomhed, gælder reglerne ikke.

Produktloven

Produktloven træder i kraft 1. juli 2020. Den giver Sikkerhedsstyrelsen nye muligheder for kontrol og sanktioner, mens de konkrete krav til produkter ikke ændres som følge af den ny lov, hvis fulde titel er ”Lov om produkter og markedsovervågning.”

Loven betyder, at Sikkerhedsstyrelsen fra 1. juli 2020 kan føre kontrol under skjult identitet, både i fysiske butikker og i webshops. Blandt andet kan der indkøbes produkter anonymt, så en forhandler ikke kan udvælge særlige produkter til Sikkerhedsstyrelsens kontrol.

Ved alvorlige overtrædelser hos onlinebutikker vil Sikkerhedsstyrelsen via domstolene kunne få blokeret adgangen til en hjemmeside eller onlineplatform for danske kunder.

Produktloven giver også mulighed for at straffe hårdere, hvis reglerne om produktsikkerhed bliver overtrådt, og sanktionerne bliver ensartede, uanset hvilket produkt det drejer sig om. Bødeniveauet vil fremover tage udgangspunkt i et niveau på ca. 50.000 kroner. I særligt alvorlige tilfælde kan der straffes med fængsel i op til to år.

Lov om ædle metaller og konfliktmineraler

1. juli 2020 træder en ny lov om ædle metaller og konfliktmineraler i kraft. Det er en modernisering af lovgivningen, men det giver ikke væsentlige ændringer for dem, der arbejder professionelt med ædelmetaller. Lovens bestemmelser om konfliktmineraler træder i kraft den 1. januar 2021. Dermed gælder loven også for tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld fra konfliktramte områder og højrisikoområder.

Også en ny bekendtgørelse om ædle metaller træder i kraft 1. juli 2020. Det er en samling af tre tidligere bekendtgørelser om henholdsvis navnestempling, afgifter til kontrolformål samt Ædelmetalkontrollen.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen er muligheden for, at flere virksomheder kan byde på opgaven med ædelmetalkontrol og at Ædelmetalnævnet bliver nedlagt.

 

Der vil blive vejledt om de nye regler på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Sik.dk.