Sikkerhedsstyrelsen hjælper med vigtig kontrol af værnemidler

Publiceret d. 3. april 2020
Sikkerhedsstyrelsen har i øjeblikket en central rolle, når der købes værnemidler ind til sundhedsvæsenet. Siden starten på coronaepidemien har indkøbere hos kommuner og regioner, sundhedspersonale, virksomheder og mange andre henvendt sig til medarbejdere hos Sikkerhedsstyrelsen for at få vejledning om personlige værnemidler, og mange dage har der været op til 60 henvendelser.
Medarbejdere fra Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer værnemidler til regionerne.
Medarbejdere fra Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer værnemidler til regionerne.

- Værnemidler er normalt et lille arbejdsområde i Sikkerhedsstyrelsen, men det er det ikke i øjeblikket. Vi får både spørgsmål om, hvad man som indkøber eller sygeplejerske skal være opmærksom på, når der anskaffes værnemidler, og hvad der kræves, hvis en virksomhed vil hjælpe Danmark ved at producere værnemidler, siger kontorchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Kommuner og regioner koordinerer indkøb af personlige værnemidler, og det skal kontrolleres, at produkterne er i orden og svarer til det, der er bestilt, inden værnemidlerne sendes ud til sygehuse og plejehjem. Medarbejdere fra Sikkerhedsstyrelsen har været med på kontrol på centrale lagre både hos regioner og kommuner for at vejlede de ansatte på lagrene i, hvad de skal kontrollere.

- Vi vejleder om, hvordan man kan tjekke, at produkterne svarer til dokumentationen. Målet er, at regioner og kommuner selv skal kunne kontrollere, at produkterne er i orden, siger Stine Pedersen.

Torsdag aften drejede var tre medarbejdere fra Sikkerhedsstyrelsen med, da regionerne modtog flere sendinger af mundbind og beskyttelsesdragter.

- Beskyttelsesdragterne var i orden, men et stort parti mundbind svarede ikke til den dokumentation, der fulgte med. Det skulle være én type mundbind, men der var fire forskellige slags med tydelig forskel og også forskellig kvalitet. Derfor har regionerne sendt mundbindene til test for at sikre, at de er i orden, inden de tages i brug, nævner Stine Pedersen.

Som hjælp til en første kontrol af personlige værnemidler, der købes ind, har Sikkerhedsstyrelsen udarbejdet en vejledning. Den kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/personlige-vaernemidler/naar-du-koeber-personlige-vaernemidler-ind