Sikkerheden er afgørende når gasfyret skal skrottes eller repareres

Publiceret d. 30. juni 2022
Hvis gasfyret skal skrottes eller der er brug for reparation, kræver det en autoriseret vvs-installatør. Rigtigt mange danskere er i øjeblikket ved at skifte til en anden form for opvarmning på grund af de høje gaspriser. Og nogle vælger at droppe en bestilt udskiftning til et nyt gasfyr og i stedet købe et brugt gasfyr som reservedele. Men uanset hvad der ændres, skal der være fokus på, at sikkerheden er i orden.
Gasfyr til opvarmning (ill. fra Shutterstock)
Gasfyr til opvarmning

- Når der skal laves noget ved et gasfyr, er det afgørende for sikkerheden, at det udføres af autoriserede vvs-virksomheder. Hvis gasfyret skal fjernes, er der blandt andet behov for at få gasrørene korrekt afproppet, så der ikke sker gaseksplosioner, indtil gasselskabet får fjernet rørene helt, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Ifølge autorisationsloven er det kun autoriserede vvs-installatørvirksomheder, der må arbejde på gasinstallationer til bygas, naturgas, flaskegas, biogas, brint eller lignende brandbare gasser. Det sikrer de nødvendige kvalifikationer til at udføre en sikker gasinstallation.

- Det kan have voldsomme konsekvenser, hvis der sker en gasulykke, fordi et stykke arbejde på en installation ikke er korrekt udført. Derfor skal man overlade arbejdet til fagfolk, også hvis det for eksempel drejer sig om at afmontere et gasfyr, man ikke længere vil bruge, siger Søren Assenholt Muff.

Alle ændringer i en gasinstallation, for eksempel hvis der udskiftes eller nedtages et gasfyr, skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det er vvs-installatøren, der skal foretage anmeldelse, og oplysningerne bruges blandt andet ved planlægning af tilsyn.

- Hvis man dropper gassen helt, skal man også sørge for, at gasrørene bliver afproppet forsvarligt, når fx gasfyret eller gaskomfuret er taget ned. Der kan godt gå nogle uger, fra man opsiger en aftale om gaslevering, til forsyningsselskabet kommer for at hente måleren og fjerne stikledningen. I den periode kan der sive gas ud, hvis rørene ikke er afproppet korrekt, og hvis gassen samler sig i et rum, skal der kun en gnist til at skabe en eksplosion, siger Søren Assenholt Muff.

Hos brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne er man også bekymret for et stigende antal manglende anmeldelser af ændringer på gasinstallationer og de mange gaskedler og -dele, som sættes til salg på fx DBA.

- Der er god grund til, at alle former for arbejde på gasinstallationer kræver autorisation. Hvis man vælger at omgå reglerne, er det ikke alene ulovligt men også ekstremt farligt. Med en autoriseret installatør har man den ekstra sikkerhed, at kvaliteten af disse virksomheders arbejde løbende kontrolleres, siger Maria Rizzo, chefkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Hvis du ændrer din gasinstallation

  • Brug en autoriseret vvs-installatør, uanset hvad du skal have udført på dit gasfyr. Se i autorisationsregistret hos Sikkerhedsstyrelsen, hvilke virksomheder der må udføre arbejde på gasinstallationer.  
  • Hvis du køber et brugt gasfyr, så få en autoriseret vvs-installatør til at montere og indregulere gasfyret. Udskiftningen skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen på Virk.dk.
  • Hvis et gasfyr skal fjernes, kræver det en autoriseret vvs-installatør, så rørene bliver korrekt afproppet og nedtagningen bliver anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen.