Samarbejde mellem myndigheder giver mere effektiv kontrol af værnemidler

Publiceret d. 15. maj 2020
Som et nyt initiativ for at beskytte både professionelle og borgere mod import af ulovlige værnemidler arbejder folk fra Sikkerhedsstyrelsen i øjeblikket tæt sammen med toldmedarbejdere i Kastrup Lufthavn. På en uge er antallet af behandlede sager steget fra 15 til 24 sager, og i samme periode er antallet af sager, der er overdraget til Lægemiddelstyrelsen, steget fra 13 på landsplan til 20 alene i Københavns Lufthavn, hvor halvdelen af alle forsendelser kommer ind i Danmark.
Maske stoppet i tolden
Maske stoppet i tolden

Sammen kontrollerer de to myndigheder fysiske forsendelser med ansigtsmasker, mundbind og andre personlige værnemidler, der kommer til Danmark. Formålet er at forhindre, at der importeres og sælges værnemidler, der ikke lever op til reglerne.

Erhvervsminister Simon Kollerup fremhæver betydningen af samarbejdet mellem Sikkerhedsstyrelsen og Toldstyrelsen i den aktuelle corona-epidemi.

- Det er vigtigt, at gode værnemidler hurtigt kommer ud til dem, der har behov for dem. Men det er mindst lige så vigtigt, at de værnemidler, der ikke lever op til reglerne og risikerer ikke at beskytte mod coronavirus, bliver stoppet, inden de kommer på markedet i Danmark. Desuden kan vi bruge erfaringerne fra denne måde at samarbejde på, også efter coronaepidemien. Der er gode perspektiver i fælles opgaveløsning på rigtigt mange felter, siger erhvervsministeren.

Kontrollen har vist sig effektiv, og både hastigheden i sagsbehandlingen og muligheden for at finde problematiske produkter er blevet øget væsentligt, efter at Sikkerhedsstyrelsen siden slutningen af april har haft medarbejdere til stede ved toldkontrollen i Kastrup Lufthavn.

- Vi har haft et tæt samarbejde med Toldstyrelsen siden marts, hvor efterspørgslen efter værnemidler og dermed importen til Danmark eksploderede. I den første fase var det et samarbejde på afstand, hvor vi bad Toldstyrelsen tilbageholde forsendelser, der var tiltænkt videresalg. De sendte dokumentationen for værnemidlerne til Sikkerhedsstyrelsen, så vi kunne vejlede i, om det var forsvarligt at frigive produkterne til de danske modtagere, siger direktør Lone Saaby fra Sikkerhedsstyrelsen.

Finder flere produkter

I en forsøgsperiode fra slutningen af april er samarbejdet blevet intensiveret, så tilsynsfolk fra Sikkerhedsstyrelsen hver dag har arbejdet sammen med medarbejderne fra Toldstyrelsen i Kastrup Lufthavn. Og det har vist sig, at initiativet både mindsker sagsbehandlingstiden for de lovlydige importører og øger mulighederne for at finde produkter, der ikke lever op til kravene for værnemidler.

- Toldmedarbejderne har fået information fra os om, hvad de skal se efter i forsendelserne, for eksempel korrekt mærkning af produkterne. Men de kender ikke produkterne eller kravene til dem på samme måde som Sikkerhedsstyrelsen. Når vi er til stede ved kontrollen, kan vi for eksempel opdage, når der er problematiske ansigtsmasker i æsker, der umiddelbart ser ud til at overholde alle regler, siger Lone Saaby.

På toldstedet i Kastrup, hvor omkring halvdelen af alle forsendelser til Danmark modtages, har tilsynsfolk det seneste par uger været til stede på hverdage. De har vejledt toldpersonalet i at genkende mangler ved værnemidler, men har også været med ved gennemgang af forsendelserne.

- Den første uge, hvor vi var fysisk til stede i Kastrup, var der mulighed for at lave flere fysiske kontroller, og det gav flere sager med værnemidler, der ikke kunne godkendes, end det var tilfældet i ugen forinden. Og fordi vi kan vurdere og sagsbehandle forsendelserne på stedet, kan de værnemidler, der lever op til reglerne, komme hurtigere ud på markedet, end hvis vi skal have dokumenter tilsendt og håndtere sagerne ud fra det, siger Lone Saaby.

Preben Buchholtz, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen, er også glad for samarbejdet:

- Vi har løbende et tæt samarbejde med flere myndigheder, som vi varetager opgaver for på grænsestregen. Siden marts er samarbejdet med Sikkerhedsstyrelsen om kontrol af værnemidler intensiveret, og det er klart, at når vi kan sagsbehandle og rydde tvivlsspørgsmål af vejen på stedet med fagfolk, så giver det en effektiv kontrol, siger han.