Nye tilstandsrapporter skal gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue bolighandler

Publiceret d. 16. juni 2020
Et nyt vurderingssystem ved huseftersyn forud for en bolighandel skal give køberne bedre indblik i husets tilstand og behov for renoveringer på kort og langt sigt.
Hus til salg
Hus til salg

Hvis du til efteråret skal ud at købe hus eller feriebolig, får du både nemmere ved at gennemskue boligens øjeblikkelige tilstand og en mere præcis vurdering af, hvor hurtigt og hvor mange penge du skal have op af lommen til renoveringer - eller om du kan vente nogle år.

Fra 1. oktober i år bliver tilstandsrapporterne og elinstallationsrapporterne nemlig lavet om og forenklet, og samtidig får forbrugerne adgang til et nyt digitalt univers, hvor man både kan tilgå rapporterne og få ordningen forklaret i ord, billeder og på video.

En af de største ændringer bliver, at det nuværende karaktersystem med K1, K2 og K3 bliver erstattet af farvebetegnelser, fordi mange forbrugere har haft svært ved at gennemskue de hidtidige K-værdier. Fremover bliver bygningens tilstand klassificeret efter, hvor hurtigt de kritiske skader skal udbedres, mens farverne i elinstallationsrapporten oplyser om eventuelle risici for brand og stød.

”Med det nye system får forbrugerne en mere præcis varedeklaration, som er lettere at forstå, navigere og lægge budget efter, end det nuværende system kunne tilbyde,” siger kontorchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen, som har udviklet den nye huseftersynsordning og den tilhørende it-platform.

Fremover bliver kritiske skader, som straks skal udbedres, markeret med rødt i tilstandsrapporterne, mens alvorlige skader, der nok skal udbedres, men godt kan vente et par år, markeret med gult. Mindre alvorlige skader bliver markeret med gråt, mens skader, der skal undersøges nærmere, bliver markeret med sort.

Samtidig bliver beskrivelserne af de enkelte skader i tilstandsrapporterne revideret og forenklet, så det bliver lettere at sammenligne tilstandsrapporter fra flere huse.

”Tidligere har det været op til de bygningssagkyndige selv at beskrive skaderne på en bygning. Derfor er der blevet brugt rigtigt mange fagudtryk og forkortelser, som købere og sælgere ikke nødvendigvis har kendt til. For at gøre rapporterne lettere at forstå, ligger der standardtekster i det nye it-system, som kan bruges til at beskrive skaderne,” siger kontorchef Stine Pedersen og fortæller, at det fortsat vil være muligt for de bygningssagkyndige at supplere forklaringerne.

Forbrugernes retsstilling i forhold til tegning af ejerskifteforsikringer bliver ikke ændret med den nye ordning, da fejl og skader vil blive vurderet ud fra samme retningslinjer som hidtil.

  • Den nye ordning træder i kraft 1. oktober 2020.
  • Da en allerede udarbejdet tilstandsrapport er gyldig i seks måneder, vil man frem til udgangen af marts 2021 stadig kunne se tilstandsrapporter med de hidtidige K-karakterer.
  • En elinstallationsrapport er gyldig i 1 år, og derfor vil man frem til udgangen af september 2021 stadig kunne møde tilstandsrapporter med de hidtidige værdier.
  • Den nye it-platform bliver fælles for de to rapporter i huseftersynsordningen og erstatter et 15 år gammelt system til tilstandsrapporter og et 8 år gammelt system til elinstallationsrapporter.
  • Frem mod lanceringen vil Sikkerhedsstyrelsen undervise branchen i det nye system.
  • Der bliver hvert år udarbejdet omkring 80.000 tilstandsrapporter og 55.000 elinstallationsrapporter.