Ny lov skal sikre forbrugerne mod farlige produkter

Publiceret d. 1. juli 2020
​​​​​​​Når den nye produktlov i dag træder i kraft, får Sikkerhedsstyrelsen langt bedre mulighed for at føre kontrol med, at produkter er sikre og lever op til reglerne. Samtidig bliver straffen for overtrædelse af reglerne skærpet markant, hvilket skal give de virksomheder, der lever op til kravene, bedre konkurrencevilkår.
PROD_legetøj_produkter_26102018
Dreng leger med tog

Når tumlingen sidder med sit nye legetøj mellem hænderne, når de unge oplader deres mobiltelefoner, eller når blenderen bliver tændt i de danske køkkener, skaI forbrugerne føle sig trygge ved, at produkterne er lovlige og sikre at anvende.

I dag træder den nye produktlov i kraft og samler langt de fleste produkter på Sikkerhedsstyrelsens område i én lov, som erstatter blandt andre den tidligere produktsikkerhedslov.

Den nye lov skal give forbrugerne større sikkerhed i forhold til, hvilke produkter de får i hænderne, og samtidig bliver de lovlydige virksomheders rammevilkår styrket.

Bedre mulighed for at føre kontrol

Produktloven giver Sikkerhedsstyrelsen en række nye redskaber, der gør kontrolarbejdet mere effektivt, herunder muligheden for at føre kontrol under skjult identitet.

”Når vi tidligere har udtaget produkter til kontrol, har vi skulle give os til kende. Det har givet virksomhederne mulighed for at sende os særligt udvalgte produkter eller helt at undlade at sende til os. Det undgår vi nu med de nye regler”, fortæller Stine Pedersen, der er kontorchef på produktområdet i Sikkerhedsstyrelsen.

Det bliver desuden muligt via domstolene at blokere for adgangen til eksempelvis hjemmesider og platforme, hvor der gentagne gange er blevet solgt farlige produkter.

Bedre konkurrencevilkår for virksomheder, der går op i sikkerhed

”Den nye lov kan blive rigtig effektiv i forhold til platforme uden for EU, hvor vores muligheder tidligere har været begrænsede. De udenlandske udbydere, der er ligeglade med reglerne i Danmark og EU, skal ikke længere skal have konkurrencemæssige fordele på bekostning af de danske virksomheder og forbrugere”, siger Stine Pedersen.

Sanktionerne for de forhandlere, der overtræder produktloven, bliver skærpet, så bødestørrelserne i den nye lov bliver øget, og ved særligt grove overtrædelser af reglerne bliver det muligt at idømme fængselsstraf.

Produktloven dækker alle butikker – fysiske såvel som online – der markedsfører produkter til det danske marked.

Hvis du vil læse mere om produktsikkerhed, kan du finde vores intro her:

Virksomheder: https://www.sik.dk/DitAnsvar
Forbrugere: https://www.sik.dk/ErDuSikker