Kraftig stigning i kontrollerede produkter og tilsyn

Publiceret d. 23. april 2020
Tallene for Sikkerhedsstyrelsen indsats i markedsovervågning og tilsyn i 2019 viser, at der har været en markant udvikling i antallet af kontrollerede produkter og tilsyn i forhold til 2018 – uden at udgiftsniveauet er steget tilsvarende.
Årsrapport 2019 - indsatser og resultater
Årsrapport 2019 - indsatser og resultater
Udviklingen inden for markedsovervågning og tilsyn fra 2017 til 2019. Markedsovervågning: 1.109 (2017), 1.796 (2018) og 4.380 (2019). Tilsyn: 3.387 (2017), 3.414 (2018) og 5.098 (2019)

Antallet af kontrollerede produkter er steget med ca. 2 ½ gang fra 1.796 til 4.380 fra 2018 til 2019, mens aktiviteten næsten er 4-doblet siden 2017. Stigningen i antallet af tilsyn har været på knap 50 procent fra 3.414 til 5.098 tilsyn i samme periode.

Årsagen til stigningen i aktiviteterne på markedsovervågning og tilsyn skal findes i, at Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser og Bedre Balance II har fået nye opgaver. Der er derudover løst langt flere reaktive sager, hvor forbrugere, virksomheder og samarbejde med andre EU-lande anmelder farlige produkter til Sikkerhedsstyrelsen. Hertil kommer, at der er sket en kraftig stigning i effektiviteten.

 

Forholdsvis lille stigning i omkostningerne

Udviklingen for årsværk og driftomkostninger fra 2017 til 2019. Årsværk: 121,4 (2017), 127 (2018) og 136,2 (2019). Driftsomkostninger: 123,7 (2017), 123,1 (2018) og 132 (2019)

Opgaveforøgelsen er således sket uden en tilsvarende stigning i omkostningerne. Både antallet af årsværk og Sikkerhedsstyrelsens driftsomkostninger steg i samme periode med 7 procent. Sikkerhedsstyrelsen har fra 2018 til 2019 øget med ca. 9 årsværk, mens driftsomkostningerne er steget med knap 8 mio. kr.

Sikkerhedsstyrelsen arbejder med standardiserede arbejdsprocesser og tværgående tilsyn, hvorfor det er lykkedes hurtigt at tage nye opgaver ind og tilpasse dem, så aktivitetsstigningen har kunnet lade sig gøre uden en tilsvarende stor stigning i omkostningerne.