Et klik med musen efter nikotin kan nu gøre dig kriminel

Publiceret d. 4. juli 2024
Den 1. juli 2024 trådte nye regler i kraft, der gør det forbudt blandt andet at købe og indføre ulovlige e-cigaretprodukter med nikotin. Det er nu ulovligt at bestille blandt andet engangs-e-cigaretter med nikotin og nikotinvæsker med kendetegnende aroma af andet end mentol og tobak hjem fra nettet.
En person køber varer på computeren.
E-handel

Indtil i mandags var du som forbruger ikke per automatik kriminel, hvis du bestilte nogle ellers ulovlige e-cigaretprodukter hjem fra nettet.

Men efter nye regler gældende fra 1. juli 2024 er det nu forbudt både at købe og indføre blandt andet nikotinholdige engangs-e-cigaretter med smag af for eksempel slik, vandmelon eller blåbær. Du må derfor ikke længere købe eller bestille produkterne hjem over nettet.

- De nye regler skal være med til at begrænse danskernes forbrug af nikotinprodukter. Det sker især med vores kommende generationer for øje, som altså skal have sværere ved at få fingrene i de her ulovlige e-cigaretprodukter, siger Stine Pedersen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med elektroniske cigaretter og vil også føre kontrol med, om de nye forbud overholdes. Kontrollen bliver udført i et tæt samarbejde med Toldstyrelsen og Skattestyrelsen, som blandt andet stopper pakker med ulovlige e-cigaretprodukter, som danskerne klikker hjem fra nettet.

Lovligt at besidde op til ti enheder til eget forbrug
Som forbruger på dansk jord må du dog stadig gerne besidde op til ti enheder af blandt andet engangs-e-cigaretter med nikotin og nikotinvæsker med kendetegnende aroma af andet end mentol og tobak. Men besiddelsen må kun finde sted, hvis produkterne udelukkende er til eget forbrug.

- Så selvom du ikke længere må bestille de her ulovlige e-cigaretprodukter hjem over nettet, må du gerne have op til ti enheder med hjem fra en ferie i udlandet til eget forbrug. For så besidder du produkterne fysisk på dig, når produkterne krydser grænsen til Danmark. Det gør du ikke, når du bare klikker dem hjem fra nettet. Deri ligger forskellen ifølge lovgivningen, forklarer Stine Pedersen.

Overtræder du som forbruger de nye købe-, indførsel- eller besiddelsesforbud for ulovlige e-cigaretprodukter, vil du som udgangspunkt blive meldt til politiet, ligesom du risikerer at få en bøde.

De nye forbud sker som led i regeringens forebyggelsesplan, der blev præsenteret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i efteråret sidste år. Forebyggelsesplanen indeholder 30 initiativer, som på sigt skal være med til at nedsætte børn og unges forbrug af tobak, nikotin og alkohol.

 

Hvad dækker de nye forbud over?

Siden 1. juli 2024 har det været forbudt at indføre, købe, udlevere, modtage, fremstille, forarbejde eller besidde ulovlige e-cigaretprodukter med nikotin, som overtræder reglerne for nikotinindhold og/eller kendetegnede aroma.

Hvornår må du som forbruger besidde op til ti enheder af ulovlige e-cigaretprodukter til eget forbrug?

  • Du må besidde op til ti enheder til eget forbrug, når du krydser grænsen til Danmark med produkterne fysisk på dig, og når du befinder dig på dansk jord med produkterne fysisk på dig.
  • Du må ikke bestille ulovlige e-cigaretprodukter med nikotin hjem over nettet fra udlandet, da du dermed ikke besidder produkterne fysisk på dig, når produkterne krydser grænsen til Danmark – heller ikke selvom produkterne er til eget forbrug.

Regler for nikotingrænser og kendetegnende aroma i e-cigaretprodukter

  • Grænsen for nikotinindholdet i en nikotinholdig væske er på 20 mg/ml for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. Kravet til nikotingrænsen er fastsat i EU.
  • E-cigaretter og genopfyldningsbeholdere må ikke være med kendetegnende aroma af andet end mentol og tobak. Kravene til kendetegnende aroma er fastsat nationalt.