Forbrugere skal kunne stole på energimærkning

Publiceret d. 25. september 2023
EU-myndigheder samarbejder i projektet EEPLIANT3 om at holde øje med, at energirelaterede produkter lever op til lovkravene. Både danske og udenlandske myndigheder har givet virksomheder påbud om at rette op på fejl og mangler.
Hårde hvidevarer i butik
Hårde hvidevarer

Energirelaterede produkter skal leve op til lovkrav om mærkning og dokumentation. Og produkterne skal også leve op til det energiforbrug og andre konstruktions- og funktionskrav, der fremgår af den tekniske dokumentation og som produkterne er mærket med. 

Det har dog vist sig vanskeligt at efterleve kravene for en stor del af de produkter, der er blevet kontrolleret i et omfattende europæisk projekt om ecodesign og energimærkning.

I EEPLIANT3-projektet er der set nærmere på aircondition-anlæg, ventilatorer, tørretumblere, vandvarmere, ventilationsanlæg, belysning, rumopvarmning, tv, vaskemaskiner og vinkølere. Det er produkter, hvor myndighederne har erfaring for, at der er mange overtrædelser af reglerne om konstruktion og energieffektivitet, og det har også vist sig at være tilfældet med de produkter, der er kontrolleret i EEPLIANT3-projektet.

- Det handler om forbrugernes tillid til de produkter, de køber. Men det har også betydning for forbrugernes økonomi, hvis kravene til ecodesign og energimærkning ikke efterleves, siger teamleder Lars Søllingvraa Niemann fra Sikkerhedsstyrelsen.

Kravene til ecodesign er mindstekrav til energieffektivitet, når der fremstilles energiforbrugende produkter, der skal markedsføres på EU-markedet. Energimærkning er målrettet forbrugerne og angiver bl.a., hvilken energieffektivitetsklasse og energiforbrug et produkt har.

Sagsbehandling i de enkelte lande

De produkter, der er undersøgt som led i projektet, skal efterfølgende sagsbehandles af myndighederne i de lande, der har udtaget produkterne. Det kan fx betyde, at fabrikanter eller importører bliver pålagt at fremskaffe manglende dokumentation eller rette op på fejl i mærkning eller produktinformation. Det er allerede sket i mange tilfælde både i Danmark og de øvrige lande, der har deltaget i EEPLIANT3.

Markedsovervågningsmyndigheder både fra EU-lande og fra lande uden for EU har deltaget i projektet og bidraget med at udvælge produkter.

- Myndighederne har været særligt opmærksomme på produkter, hvor der kunne være mistanke om, at de ikke lever op til reglerne. Derfor kan man ikke sige, at resultaterne i projektet afspejler situationen på markedet generelt. Men de undersøgte produkter har alle været på markedet i et eller flere lande, hvor forbrugerne har kunnet købe dem, siger Lars Søllingvraa Niemann.

EEPLIANT3-projektet afsluttes ved udgangen af 2023, men der vil fortsat være fokus på ecodesign og energimærkning. Et nyt projekt på tværs af EU-landene og andre europæiske lande ventes at blive sat i gang i 2024, og her vil Sikkerhedsstyrelsen igen deltage, så produkter, der er i handelen til danske forbrugere, bliver en del af kontrolindsatsen.

Typiske fejl ved produkterne

Fejl i CE-mærkning og information om ecodesign

En væsentlig del af de produkter, der blev kontrolleret, havde fejl i CE-mærkningen eller den tilhørende overensstemmelseserklæring og tekniske dokumentation.

Ligeledes var der en stor del af produkterne, hvor der var problemer med den obligatoriske information om ecodesign.

Forkert energimærkning

Energimærkningen har været fejlagtig for nogle produkttyper i en del tilfælde. Nogle produkter havde mærkning, som hørte til et andet produkt. Andre produkter havde mærkning, der ikke svarede til den tekniske dokumentation.

For højt energiforbrug

En del af de undersøgte produkter bliver laboratorietestet. Det er endnu ikke alle undersøgelserne, der er afsluttet, men test har vist, at energiforbruget fx har været større end deklareret for en del af tørretumblerne og vandvarmerne. 

Information i webshops og på hjemmesider

Ud over kontrol af fysiske produkter er både webshops med hvidevarer og fabrikanters hjemmesider blevet gennemgået. Og her er konklusionen, at i næsten alle tilfælde var der forkert eller mangelfuld mærkning eller information for de produkterne i de undersøgte webshops. Der manglede information om ecodesign på en væsentlig del af fabrikanternes hjemmesider.