Flest mulige skal kunne klare sig selv trods handicap

Publiceret d. 17. maj 2022
28. juni 2025 skal de mobiltelefoner, smart-tv, e-bøger og mange andre produkter og tjenester, man køber i EU, kunne bruges, selv om man har et handicap. En ny lov om tilgængelighed er 17. maj 2022 vedtaget i Folketinget, og dermed er rammerne sat for, at leverandørerne af produkter og tjenester kan gå i gang med forberedelserne.
Mobiltelefoner, pc'er og mange andre produkter og tjenester skal være tilgængelige.
Mobiltelefoner, pc'er og mange andre produkter og tjenester skal være tilgængelige.

- Vi ved, at der er rigtigt mange produkter og tjenester, som bliver omfattet af den ny lov. Derfor er jeg også glad for, at der bliver en tre års frist for de berørte brancher, før de skal leve op til kravene. Det giver tid til at gennemføre de nødvendige ændringer, siger direktør Maibrit Brandt fra Sikkerhedsstyrelsen.

Nogle produkter har allerede tilgængeligheds-funktioner
Mange produkter, som vi køber i dag, har allerede tilgængeligheds-funktioner. For eksempel har mange smartphones funktioner, der gør dem enkle at anvende, selv om brugeren fx har et fysisk handicap eller et læsehandicap. Men med tilgængelighedsloven kommer kravene til at gælde alle produkter i kategorier som computere og smartphones, smart-tv, betalingsterminaler, pengeautomater og billetautomater. Og kravene omfatter også tjenester som online-banktjenester, e-bøger og onlinehandel, blandt andet salg og brug via apps.

Tilgængelighed er et EU-krav
Den danske lovgivning bygger på EU’s tilgængelighedsdirektiv. Direktivet skal efterleves i alle EU-lande, og i Danmark er det besluttet ikke at gå videre end direktivets krav af hensyn til erhvervslivet, der skal tilpasse sig kravene. De har på de fleste områder de næste tre år til at blive klar, mens der kan være længere frister for enkelte typer af produkter, fx selvbetjeningsterminaler, og for tjenester, der allerede er i drift inden 28. juni 2025.

Invitation til dialog
I de kommende måneder vil Sikkerhedsstyrelsen invitere til dialog med brancher, der bliver berørt af de nye regler om tilgængelighed. Formålet er blandt andet at finde frem til, hvordan virksomhederne kan vejledes til at opfylde tilgængelighedskravene for deres produkter og tjenester. Handicaporganisationer vil også blive inviteret til at bidrage med ideer og erfaringer på tilgængelighedsområdet.

- Loven stiller krav om tilgængelighed, men der er ikke konkrete krav til, hvordan kravene skal opfyldes. Derfor er dialog og vejledning en vigtig del af arbejdet de næste tre år, siger Maibrit Brandt.   

Fra 28. juni 2025 vil en række myndigheder være involveret i kontrollen med de danske regler om tilgængelighed. Det drejer sig om Sikkerhedsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Energistyrelsen.