Der kommer nye regler om asbestarbejde

Publiceret d. 22. marts 2024
Virksomheder skal fremover have en autorisation, hvis de skal nedrive asbestholdigt materiale. Det fremgår af et nyt lovforslag, der er fremsat i Folketinget. Hvis lovforslaget vedtages, vil kravet gælde fra 1. januar 2025, og dermed vil der være god tid til at indrette sig efter den nye ordning.
Tagplader med asbest
Tagplader med asbest

Asbest udgør stadig en sundhedsfare for ansatte i byggeriet. Derfor har Beskæftigelsesministeren den 20. marts 2024 fremsat et lovforslag i Folketinget om en autorisationsordning for nedrivning af asbest. Lovforslaget behandles derfor nu i Folketinget, som skal tage stilling til ordningen.

Får betydning for virksomheder og private

Lovforslaget indebærer, at virksomheder fremover vil skulle have en autorisation, hvis de skal nedrive materiale, der indeholder asbest. Baggrunden for kravet er, at færre skal udsættes for asbest.

Autorisationsordningen vil også betyde, at private i fremtiden ikke selv må nedrive asbestholdigt materiale, medmindre der er tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter, f.eks. nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader eller enkelte fliser fastgjort med asbestholdigt fliseklæb.

Reglerne om autorisationsordningen forventes at træde i kraft 1. juli 2024, men selve kravet om autorisation forventes dog først at gælde fra 1. januar 2025. Der er derfor god tid til at indrette sig på den nye ordning.

Regler sendt i høring

Hvis Folketinget vedtager lovforslaget, skal der udstedes mere specifikke regler om selve ordningen.

Lovforslaget lægger op til, at autorisationsordningen skal administreres af Sikkerhedsstyrelsen, mens Arbejdstilsynet fortsat skal føre tilsyn med, at arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale sker som det skal efter reglerne om asbest i arbejdsmiljøet.

Etablering af autorisationsordning på asbestområdet indebærer ikke alene nye regler på Sikkerhedsstyrelsens område, men også nye regler på Arbejdstilsynets område. Udkast til regler er sendt i offentlig høring af Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, der sammen har ansvaret for etableringen af autorisationsordningen.

Krav til autorisation

En autorisation forudsætter bl.a., at en virksomhed har en godkendt faglig ansvarlig og et kvalitetsledelsessystem, som er godkendt af en kontrolinstans.

En virksomhed kan ikke søge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen endnu. Det er fordi den praktiske del af ordningen først kan komme på plads, når lovforslaget og de mere specifikke regler om ordningen er trådt i kraft.

Når lovforslaget er vedtaget, vil Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet informere nærmere om, hvad der skal til for, at en virksomhed kan søge om autorisation, uddannelseskrav til fagligt ansvarlige, og hvordan man søger om at blive fagligt ansvarlig mv.