Fra 1. juli 2019 fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med energimærkning og ecodesign

Publiceret d. 18. juni 2019
De opgaver med markedsovervågning, som Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning hidtil har udført, bliver fra 1. juli 2019 overtaget af Sikkerhedsstyrelsen. Det betyder, at alle spørgsmål om markedsovervågning skal rettes til Sikkerhedsstyrelsen. Er der spørgsmål til fortolkning af regler på området, skal Energistyrelsen kontaktes.

- Sikkerhedsstyrelsen fik 1. august 2018 overdraget ansvaret for at føre tilsyn med, at produkter overholder EU-reglerne om energimærkning og ecodesign. Vi valgte at lade sekretariatet, der tidligere løste opgaven for Energistyrelsen, fortsætte arbejdet i en periode, men nu hjemtager vi opgaven, og sekretariatet løser ikke længere denne opgave, siger kontorchef Lone Brose, Sikkerhedsstyrelsen.

- Markedsovervågningen omfatter både kontrol af hjemmesider, butikskontrol, dokumentkontrol og kontrolmålinger.- Hos Sikkerhedsstyrelsen vil vi fra 1. juli tage os af markedsovervågningen af produkterne på linje med, hvad vi gør på andre produktområder. Men det er fortsat Energistyrelsen, der har ansvar for reglerne for energimærkning og ecodesign. Derfor deler vi også opgaven med vejledning mellem os. I Sikkerhedsstyrelsen svarer vi på spørgsmål, der drejer sig om markedsovervågningen, mens det er Energistyrelsen, der bedst kan besvare spørgsmål om reglerne, siger Lone Brose.

Produkter skal registreres i EU-databasen EPREL. Det er fortsat Energistyrelsen, der har ansvar for databasen.