Farlige produkter

Gasflasker Compolite CS

Arbejdstilsynet har pålagt de danske forhandlere af Compolite CS gasflasker, Primagaz og Viking Energi, at tilbagekalde flaskerne fra det danske marked.

Produktbeskrivelse

Primagaz flasker

Primagaz har tilbagekaldt gasflasker af typen Compolite CS fra forbrugerne. Flaskerne har været solgt under handelsnavnet PrimaDonna. Flaskerne benyttes ofte i gasgrill, og tilbagekaldelsen sker, fordi test og konkrete episoder viser, at flasken kan eksplodere, hvis der opstår ild omkring flasken.

Der har de senere år været enkelte episoder, hvor gasflasker af typen PrimaDonna / Compolite CS eksploderede hos forbrugerne. Eksplosionerne er sket i forbindelse med, at der er opstået ild omkring flasken, fx på grund af en mørnet slange eller en utæthed ved regulatoren. I den forbindelse kan ilden have antændt gassen, og efter en periode med ild omkring flasken er der opstået en eksplosion.

På baggrund af disse hændelser indledte Arbejdstilsynet i samarbejde med Primagaz en serie brandtest af PrimaDonna / Compolite CS flaskerne. Testserien blev afbrudt, idet nogle af flaskerne eksploderede voldsomt, efter at de i få minutter havde været udsat for ild.

På baggrund af testen og de tidligere hændelser har Arbejdstilsynet pålagt Primagaz at tilbagekalde PrimaDonna / Compolite CS flaskerne hos forbrugerne.

Forbrugere som har købt de pågældende flasker, kan få ombyttet deres flaske til en anden flaske ved deres lokale forhandler.

Fakta om de tilbagekaldte gasflasker

  • Sælges i Danmark af Primagaz under betegnelsen PrimaDonna og er mærket Compolite CS
  • En letvægtsgasflasketype som er produceret af Composite Scandinavia, Sverige
  • Flaskerne er limet sammen af to halvdele
  • Findes som 5 kg og 10 kg flasker til forbrugere
  • Flaskerne er godkendt til det danske marked og overholder gældende standarder på fremstillingstidspunktet.

Læs mere om tilbagekaldelsen på Primagaz hjemmeside

Viking Energi

Viking Energi har tilbagekaldt gasflasker af typen Compolite CS fra forbrugerne.

Der er tale om samme type flaske som forhandles af Primagaz under betegnelsen ”PrimaDonna”.

Arbejdstilsynet har pålagt Viking Energi at tilbagekalde flaskerne fra forbrugerne på baggrund af testen og de tidligere hændelser vedr. Primagaz flaskerne, som nævnt ovenfor.

Forbrugere som har købt de pågældende flasker, kan få ombyttet deres flaske til en anden flaske ved deres lokale Viking Energi forhandler.

Fakta om de tilbagekaldte gasflasker

  • Er solgt i Danmark af Viking Energi med betegnelsen Compolite CS
  • En letvægtsgasflasketype som er produceret af Composite Scandinavia, Sverige
  • Flaskerne er limet sammen af to halvdele
  • Findes som 5 kg og 10 kg flasker til forbrugere
  • Flaskerne er tidligere godkendt til det danske marked og overholdt gældende standarder på fremstillingstidspunktet.

Læs mere om tilbagekaldelsen og ombytningsbetingelserne på Viking Energis hjemmeside 

Forholdsregler ved alvorlig gaslækage eller brand: Ring 112. Prøv ikke selv at slukke ilden og sørg for at få alle væk.

Læs om generel sikkerhed ved brug af gasflasker på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

EU-kommissionen har truffet afgørelse om, at Arbejdstilsynets afgørelse er berettiget. Det betyder, at de pågældende flasker skal tilbagekaldes i alle EU-lande.

Dato

Produktdetaljer