Kontrol med at virksomheder forebygger coronasmitte

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer fra 23. november 2020, at danske virksomheder, bl.a. forretninger og restaurationer, overholder myndighedernes retningslinjer for at bremse coronasmitte. Kontrollen foregår over hele landet, og ved tilsynene kontrolleres det, at bestemmelser om afstand, hygiejne og værnemidler overholdes. Virksomhederne vejledes ved tilsynet om, hvordan de kan efterleve retningslinjerne. Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen vil udføre tilsvarende tilsyn.

Dette kontrolleres

Kontrollen udføres på disse områder:

 • Der er opsat skilte ved indgangen om, hvor mange kunder der maksimalt tillades adgang for i lokalerne.
 • Der er opsat informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen. Find materialet på www.sst.dk/corona.
 • Der er adgang til hånddesinfektion og/eller håndvask med sæbe.
 • Antallet af personer i lokalerne er i overensstemmelse med gældende krav.
 • Lokalerne er indrettet, så det er muligt at holde en passende afstand imellem personer.
 • Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd efterleves.
 • Lokaler, hvor dette er påkrævet, har synlig afmærkning/instruktion, der sikrer ensretning eller højrerettet færdsel.   
 • Lokaler, hvor dette er påkrævet, har synlige corona-vagter.

Hvor kontrolleres der?

Kontrollen retter sig mod forskellige typer af virksomheder, hvor der er offentlig adgang.

Det kan fx være:

 • Butikker
 • Indkøbscentre
 • Restauranter og cafeer

Hvad sker der under og efter kontrollen?

Under kontrollen gennemgår den tilsynsførende stedet ud fra en online-tjekliste. Derefter udleveres en flyer, hvor det er krydset af, om de kontrollerede forhold har været i orden eller om der er forhold, der bør ændres på.  Desuden får virksomhedens ejer tilsendt et brev i e-Boks med oplysninger om, hvad kontrollen har vist.

Hvad er konsekvensen ved overtrædelser?

Sikkerhedsstyrelsens tilsynsførende vejleder udelukkende om overholdelse af retningslinjerne.

Hvis der sker overtrædelser, kan Sikkerhedsstyrelsen anmelde det til politiet.

Hvem kontrollerer?

Sikkerhedsstyrelsen har ansat et hold corona-tilsynsførende med udgangspunkt flere steder i Danmark. De er midlertidigt ansatte og oplært i den aktuelle opgave med corona-kontrollen. 

Hvis jeg har spørgsmål?

Spørgsmål til kontrollen med corona-retningslinjer skal rettes til Sikkerhedsstyrelsen, sik@sik.dk eller tlf. 3373 2000.

Vejledning til brancher om coronaretningslinjer

Erhvervsstyrelsen har opdateret Virksomhedsguiden.dk med brancherettet, let tilgængelig information om skiltning, hygiejne, afstandskrav mv.

Retningslinjerne kan findes på Virksomhedsguidens corona-forside under "Krav og anbefalinger".


Opdateret 18. januar 2021