Kontrol med at virksomheder forebygger coronasmitte

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer i vinteren 2020 og foråret 2021, at danske virksomheder, bl.a. forretninger og restaurationer, overholder myndighedernes retningslinjer for at bremse coronasmitte. Kontrollen foregår over hele landet, og ved tilsynene kontrolleres det, at bestemmelser om afstand, hygiejne og værnemidler overholdes. Virksomhederne vejledes ved tilsynet om, hvordan de kan efterleve retningslinjerne. Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen vil udføre tilsvarende tilsyn.
Tilsynene er ophørt fra 1. august 2021.

Dette kontrolleres

Kontrollen udføres på disse områder:

 • Der er opsat skilte ved indgangen om, hvor mange kunder der maksimalt tillades adgang for i lokalerne, hvor dette er relevant.
 • Der er opsat informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen. Find materialet på www.sst.dk/corona.
 • Der er adgang til hånddesinfektion og/eller håndvask med sæbe.
 • Antallet af personer i lokalerne er i overensstemmelse med gældende krav.
 • Lokalerne er indrettet, så det er muligt at holde en passende afstand imellem personer, hvor dette er relevant.
 • Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd efterleves.
 • Lokaler, hvor dette er påkrævet, har synlig afmærkning/instruktion, der sikrer ensretning eller højrerettet færdsel.   
 • I lokaler, hvor dette er påkrævet, foretages løbende optælling af antal kunder i butikken.

Hvor kontrolleres der?

Kontrollen retter sig mod forskellige typer af virksomheder, hvor der er offentlig adgang.

Det kan fx være:

 • Butikker
 • Indkøbscentre
 • Restauranter og cafeer

Hvad sker der under og efter kontrollen?

Under kontrollen gennemgår den tilsynsførende stedet ud fra en online-tjekliste. Derefter udleveres en flyer, hvor det er krydset af, om de kontrollerede forhold har været i orden eller om der er forhold, der bør ændres på.  Desuden får virksomhedens ejer tilsendt et brev i e-Boks med oplysninger om, hvad kontrollen har vist.

Hvad er konsekvensen ved overtrædelser?

Sikkerhedsstyrelsens tilsynsførende vejleder udelukkende om overholdelse af retningslinjerne.

Hvis der sker overtrædelser, kan Sikkerhedsstyrelsen anmelde det til politiet.

Hvem kontrollerer?

Sikkerhedsstyrelsen har ansat et hold corona-tilsynsførende med udgangspunkt flere steder i Danmark. De er midlertidigt ansatte og oplært i den aktuelle opgave med corona-kontrollen. 

I Sikkerhedsstyrelsen følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger om test og isolation. Vi opfordrer således vores medarbejdere til at lade sig teste for COVID-19 ugentligt.

Vi lader som udgangspunkt ikke vores medarbejdere teste for COVID-19 forud for besøg på konkrete virksomheder. Der kan dog være helt særlige situationer, hvor Sikkerhedsstyrelsen efter dialog med virksomheden konkret vurderer, at en forudgående test vil være relevant.

Disse forholdsregler er virksomhedernes sikkerhed for, at Sikkerhedsstyrelsen gør, hvad der er muligt for at mindske risikoen for at sprede smitte med COVID-19 på vores tilsyn.  Og de træder derfor i stedet for den tro og love-erklæring, som virksomhederne eventuelt har udarbejdet.

Hvis jeg har spørgsmål?

Spørgsmål til kontrollen med corona-retningslinjer skal rettes til Sikkerhedsstyrelsen, sik@sik.dk eller tlf. 3373 2000.

NB! Tilsynene er ophørt pr. 1. august 2021.

Vejledning til brancher om coronaretningslinjer

Erhvervsstyrelsen vejleder på Virksomhedsguiden.dk med brancherettet, let tilgængelig information om skiltning, hygiejne, afstandskrav mv.


Opdateret 3. september 2021