To af tre solcentre skal rette op på fejl

Publiceret d. 18. februar 2021
Der blev fundet fejl og mangler i mere end to ud af tre solcentre, da Sikkerhedsstyrelsen i 2020 førte tilsyn med i alt 102 solcentre over hele Danmark. Kun i 31 solcentre var alt i orden, mens der 71 steder blev givet påbud om at rette op på en eller flere mangler.
solarium
Solarium

”Reglerne for solcentre skal beskytte kunderne mod skader ved brug af solarierne, og derfor er det vigtigt, at reglerne bliver overholdt,” siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

I nogle solcentre har tilsynene afsløret sole med forkert UV-type eller forkert mærkning på solene. Det er kun tilladt at anvende visse UV-typer i offentligt tilgængelige solcentre, og hvis det bliver konstateret ved et tilsyn, at der er problemer med UV-type eller mærkning, får ejeren af solcentret krav om at bringe forholdene i orden.

Ved tilsynene har det også vist sig, at en del solcentre har manglet information til kunderne. I et solcenter skal der være opsat en betjeningsvejledning, og der skal også være en plakat fra Sundhedsstyrelsen med information om, hvilke skadevirkninger der kan være ved brug af solarier. Det er også forhold, som ejeren får et krav om at bringe i orden.

Derudover blev det konstateret nogle steder, at kunderne i solcentret ikke har adgang til beskyttelsesbriller. Det er et krav, at der enten bliver stillet beskyttelsesbriller gratis til rådighed eller at der er mulighed for at købe beskyttelsesbriller på stedet, for eksempel i en automat.

Alle solcentre skal ifølge solarieloven være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen, og tilsynene i 2020 foregik i registrerede solcentre. Der er fortsat solcentre, som ikke er blevet registreret. Manglende registrering kan ligesom andre overtrædelser af solarieloven straffes med bøde.  

Læs om regler mv. på https://www.sik.dk/erhverv/tatovoerer-solcentre-og-coronatilsyn