Ombygning af belysningsarmaturer

Hvis du skal ombygge belysningsarmaturer eller markedsfører retrofit-sæt til ombygning af eksisterende belysningsarmaturer, kan du finde regler og vejledning til dokumentation her.

Vær opmærksom på sikkerhed, hvis du ombygger armaturer

Fabrikanten af et retrofit-sæt skal erklære, hvilke armaturer sættet er egnet for.

Fabrikanten af retrofit-sættet har ansvaret for, at de armaturer, som han erklærer kittet egnet for, er sikre efter ombygningen, det vil sige, at de ombyggede armaturer skal opfylde de væsentlige sikkerhedskrav i lavspændingsdirektivet.

Normalt vil det være de gældende harmoniserede produktstandarder under de forudsætninger, som fabrikanten måtte have angivet.

Entydig vejledning

Fabrikanten af retrofit-sættet skal udarbejde en entydig vejledning, der angiver, hvordan ombygningen skal udføres, det vil sige, hvilke dele der skal bruges, hvilket ledertværsnit, mærkespænding og lignende og evt. temperaturgrænser for de interne forbindelser.

Vejledningen skal for eksempel tillige indeholde:

  • detaljeret information om, hvor og hvordan eventuelle komponenter skal monteres
  • vejledning, hvis der skal bores huller etc.
  • information om føringsveje for interne ledninger, hvis det er vigtigt for temperaturforhold eller isolationsafstande mellem elførende dele eller til kapslinger
  • information vedr. tilslutning til installationen, tilledning/installationskabel

Retrofit-sættet skal mærkes med relevante data, fabrikant, type etc., jf. den produktstandard, som retrofit- sættet erklæres i overensstemmelse med i EU-overensstemmelseserklæringen.

Ombygningen skal udføres håndværksmæssigt korrekt og som angivet i vejledningen.

Hvis arbejdet udføres efter opdrag fra en installationsejer eller bruger, er den, der foretager ombygningen ikke at betragte som fabrikant.

Ejer eller bruger som fabrikant

Installationsejeren eller brugeren er i princippet fabrikanten af det ombyggede armatur, idet han gav opgaven i opdrag. Det ombyggede armatur bliver dog ikke omfattet af markedsføringsdelen af lavspændingsdirektivet, før det bliver markedsført, idet lavspændingsdirektivet er et markedsføringsdirektiv.

Ifølge lavspændingsdirektivet og fortolkningerne i EU-Kommissionens generelle retningslinjer for produktregler, Blue Guide bliver et produkt markedsført, når det for eksempel bliver solgt eller foræret bort. Det vil sige, at installationsejeren eller brugeren først bliver fabrikant ved markedsføring af produktet.

Hvis produktet bliver destrueret, er der reelt ingen fabrikant jævnfør lavspændingsdirektivet.

Ejeren af installationen er dog jævnfør elsikkerhedslovens § 10 ansvarlig for sikkerheden af installationen og tilsluttede produkter.